Hyppää sisältöön

Perustietoa tallettajille koskien talletussuojaa

POP Pankkiin talletettujen varojen talletussuojasta vastaa Rahoitusvakausvirasto.

Talletussuojan suuruus

Talletussuojan suuruus POP Pankki -ryhmään kuuluvissa POP Pankeissa talletettuina olevat varat korvataan yhden tallettajan osalta yhteensä enintään 100 000 euron enimmäismäärään asti.

Talletussuojan ylärajan osalta POP Pankit katsotaan yhdeksi pankiksi, joten talletusten jakaminen useampaan pankkiin POP Pankki -ryhmän sisällä ei nosta talletussuojaa. POP Pankkeja pidetään talletussuojan näkökulmasta yhtenä pankkina sen johdosta, että talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan ne vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista tai velvoitteista.

Luettelo POP Pankki -ryhmään kuuluvista POP Pankeista löytyy osoitteesta www.poppankki.fi.

Useita talletuksia POP Pankki -ryhmän pankeissa

Kaikissa POP Pankki -ryhmään kuuluvissa pankeissa olevat talletukset lasketaan yhteen ja korvauksen yläraja on 100 000 euroa. Korvaus on siis enimmillään 100 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus määritellään laskelmalla yhteen kaikki yhden tallettajan POP Pankki -ryhmän pankeissa olevat talletukset. Jos tallettajalla on esimerkiksi säästötilillä yhdessä POP Pankissa varoja 90 000 euroa ja käyttötilillä toisessa POP Pankissa 20 000 euroa, hänelle korvataan niistä yhteensä vain 100 000 euroa. 

Yhteistilillä olevien varojen talletussuoja

Kun talletustili on usean henkilön nimissä, koskee 100 000 euron korvausraja jokaista tallettajaa erikseen.

Asunnonvaihtovarojen talletussuoja

Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Tallettajan saaminen maksetaan tällöin täysimääräisesti, jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä ollen asuntonsa myynnistä ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarat kuuluvat edellä kuvatun erityissuojan piiriin kuuden kuukauden ajan niiden tallettamisesta lähtien.

Yhteystiedot

Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto, puhelin: 0295 253 530, sähköposti: talletussuoja@rvv.fi, lisätiedot: https://rvv.fi/talletussuoja.

Korvauksen valuutta

Korvauksen valuutta on euro. Mikäli tilivaluutta on muu kuin euro, korvaus voidaan suorittaa tilivaluutassa.

Korvausaika ja -tilanne

Korvausaika on 7 työpäivää. Korvauksen maksamisen lakisääteinen enimmäismääräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin Rahoitusvakausvirasto tekee korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen tai jolloin talletuspankki on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin.

Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto. Jos saataviasi ei ole korvattu korvausajan puitteissa, ota viipymättä yhteyttä Rahoitusvakausvirastoon. Lisätiedot: https://rvv.fi/talletussuoja.

Suojatut tallettajat

Kaikki yksityishenkilöiden sekä useimmat yritysten, yhdistysten ja säätiöiden talletukset ovat pääsääntöisesti talletussuojan piirissä. Tietyn tyyppiset tallettajat on suljettu talletussuojan ulkopuolelle. Rahoitusvakausviraston kotisivuilla on kuvattu poikkeukset talletussuojan soveltamisalasta.

Talletussuojan ulkopuoliset tahot

Talletussuojan piiriin eivät kuulu:

  • Julkisyhteisöt, esimerkiksi valtio ja valtion laitokset, kunta ja kuntayhtymä sekä Ahvenanmaan maakunta
  • Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, vaihtoehtorahastojen hoitajat ja rahoituslaitokset, silloin kun talletus on tehty näiden omaan lukuun
  • Vakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, eläkesäätiöt ja vakuutuskassat

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä