Hyppää sisältöön
Kalasteluviestejä POP Pankin nimissä

Perustietoa talletussuojasta

Talletussuoja korvaa talletuksia, mikäli pankki joutuu pysyviin maksuvaikeuksiin. Suomalaiset talletuspankit kuuluvat talletussuojajärjestelmään ja maksavat maksuja talletussuojarahastoon. Järjestelmää hoitaa Rahoitusvakausvirasto.

Talletussuoja on henkilökohtainen ja pankkikohtainen. Tallettajan mahdolliset velat pankissa eivät vaikuta korvaukseen.

Talletussuojan suuruus

POP Pankki -ryhmään kuuluvissa POP Pankeissa talletettuina olevat varat korvataan yhden tallettajan osalta yhteensä enintään 100.000 euron enimmäismäärään asti.

Talletussuojan ylärajan osalta POP Pankit katsotaan yhdeksi pankiksi, joten talletusten jakaminen useampaan pankkiin POP Pankki -ryhmän sisällä ei nosta talletussuojaa. POP Pankkeja pidetään talletussuojan näkökulmasta yhtenä pankkina sen johdosta, että lain talletuspankkien yhteenliittymästä mukaan ne vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista tai velvoitteista.

POP Pankki –ryhmään kuuluvia POP Pankkeja ovat seuraavat pankit: Honkajoen Osuuspankki, Isojoen Osuuspankki, Jämijärven Osuuspankki, Järvi-Suomen Osuuspankki, Kannonkosken Osuuspankki, Keuruun Osuuspankki, Konneveden Osuuspankki, Kosken Osuuspankki, Kurikan Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyyjärven Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lanneveden Osuuspankki, Lappajärven Osuuspankki, Lakeuden Osuuspankki, Lavian Osuuspankki, Liedon Osuuspankki, Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Piikkiön Osuuspankki, Pohjanmaan Osuuspankki, Suupohjan Osuuspankki sekä Bonum Pankki Oyj.

Useita talletuksia POP Pankki –ryhmän pankeissa

Kaikissa POP Pankki -ryhmään kuuluvissa pankeissa olevat talletukset lasketaan yhteen ja korvauksen yläraja on 100.000 euroa.
Korvaus on siis enimmillään 100.000 euroa. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus määritellään laskelmalla yhteen kaikki yhden tallettajan POP Pankki -ryhmän pankeissa olevat talletukset. Jos tallettajalla on esimerkiksi säästötilillä yhdessä POP Pankissa varoja 90.000 euroa ja käyttötilillä toisessa POP Pankissa 20.000 euroa, hänelle korvataan niistä yhteensä vain 100.000 euroa.

Yhteistilillä olevien varojen talletussuoja

Kun talletustili on usean henkilön nimissä, koskee 100.000 euron korvausraja jokaista tallettajaa erikseen.

Asunnonvaihtovarojen talletussuoja

Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Tallettajan saaminen maksetaan tällöin täysimääräisesti, jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä ollen asuntonsa myynnistä ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarat kuuluvat edellä kuvatun erityissuojan piiriin kuuden kuukauden ajan niiden tallettamisesta lähtien.

Yhteystiedot

Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto, puhelin: 0295253530, sähköposti: talletussuoja@ rahoitusvakausvirasto.fi, lisätiedot: www.talletussuoja.fi.

Korvauksen valuutta

Korvauksen valuutta on euro. Mikäli tilivaluutta on muu kuin euro, korvaus voidaan suorittaa tilivaluutassa.

Korvausaika ja -tilanne

Korvauksen maksamisen lakisääteinen enimmäismääräaika, joka lasketaan siitä päivästä, jolloin Rahoitusvakausvirasto tekee korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen tai jolloin talletuspankki on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin:

  • 20 työpäivää 31.12.2018 asti
  • 15 työpäivää ajalla 1.1. – 31.12.2019
  • 7 työpäivää alkaen 1.1.2020

Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto. Jos saataviasi ei ole korvattu korvausajan puitteissa, ota viipymättä yhteyttä Rahoitusvakausvirastoon.

Lisätiedot: www.talletussuoja.fi

Suojatut tallettajat

Kaikki yksityishenkilöiden sekä useimmat yritysten, yhdistysten ja säätiöiden talletukset ovat pääsääntöisesti talletussuojan piirissä. Tietyn tyyppiset tallettajat on suljettu talletussuojan ulkopuolelle. Rahoitusvakausviraston kotisivuilla on kuvattu poikkeukset talletussuojan soveltamisalasta.

Talletussuojan ulkopuoliset tahot

Talletussuojan piiriin eivät kuulu:

  • Julkisyhteisöt, esimerkiksi valtio ja valtion laitokset, kunta ja kuntayhtymä sekä Ahvenanmaan maakunta
  • Luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja ja rahoituslaitos
  • Vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, eläkesäätiö ja vakuutuskassa

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä