Hyppää sisältöön
Kurikan Osuuspankin kasvu jatkui suotuisasti vuonna 2021

Kurikan Osuuspankin kasvu jatkui suotuisasti vuonna 2021

Vuosi 2021 oli Kurikan Osuuspankin 96. toimintavuosi. Pankki toimii Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla sekä näiden ympäristöalueilla, mutta tarjoaa myös palveluja koko Suomen alueella. 

Kurikan Osuuspankilla oli vuonna 2021 yhteensä kolme konttoria: Kurikassa, Tampereella ja Ideaparkin kauppakeskuksessa Seinäjoella. Lisäksi pankki päätti perustaa digikonttori POP Onlinen vuoden 2021 aikana. Uusi konttori palvelee verkkotapaamisten kautta vuoden 2022 alusta alkaen. Konttoreissa asioinnin lisäksi asiakkaat käyttävät verkkopankki- ja mobiilipankkipalveluita sekä käteisautomaatteja. Pääosa asiakkaiden peruspalvelutapahtumista tapahtuu itsepalveluna. Asiakas voi hoitaa pankkiasioitaan sähköisesti joko verkkopankissa tai mobiilipankissa. 

Pankin varainhankinnasta valtaosa muodostui yleisöltä vastaanotetuista talletuksista. Talletusten määrä vuoden lopussa oli 272 379 tuhatta euroa (258 381 tuhatta euroa vuonna 2020). Talletukset kasvoivat vuoden aikana 13 997 tuhatta euroa eli 5,4 prosenttia. Kurikan Osuuspankin luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 294 535 tuhatta euroa (258 234 tuhatta euroa vuonna 2020). Luottoja nostettiin ja uudistettiin vuoden aikana yhteensä 89 929 tuhatta euroa. Luotonannon nettolisäys oli 36 302 tuhatta euroa eli 14,1 prosenttia. 

Liikevoitto hyvällä tasolla

Koronapandemiasta huolimatta pankin sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat ja toivat merkittävän lisän pankin tulokseen. Arvopaperikaupan nettotuotot kasvoivat 695 tuhatta euroa, ja käypään arvoon käyvän arvon rahastojen kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot laskivat 88 tuhatta euroa.

Kurikan Osuuspankin liikevoitto oli 3,016 miljoonaa euroa (1,090 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja kasvuun vaikutti pankille maksettu peruspankkijärjestelmän uudistamissopimuksen purkamiseen liittyvä korvaus, jonka vaikutus liikevoittoon oli 1475 tuhatta euroa.

Sen ja arvopaperimarkkinoiden positiivisen vireen myötä lisäksi perusliiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti. Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta muodostui 0,8 prosenttia (0,3 prosenttia vuonna 2020). Pankin kulu-tuotto-suhde parani merkittävästi ollen nyt 66,36 % (80,03 % vuonna 2020.

"Pankissa voidaan olla todella tyytyväisiä peruspankkitoiminnan tekemiseen, jonka ansiosta tulos on vallitsevassa tilanteessa vähintäänkin erinomainen. Suuri kiitos kuuluu tietysti asiakkaillemme ja osaavalle sekä sitoutuneelle henkilöstöllemme. Koko henkilöstön panos ja hyvä työilmapiiri saa positiivista tulosta aikaan", toteaa toimitusjohtaja Antti Savola.

Vakavarainen pankki

Pankin tase kasvoi vuoden 2021 aikana 14,1 prosenttia ja oli vuoden lopussa 384 062 tuhatta euroa (336 518 tuhatta euroa vuonna 2020). Pankin omat varat tilikauden päättyessä olivat 33,9 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen tilikauteen oli 2,0 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhdeluku oli vuoden lopussa 18,86 %, joka aleni hieman vuoden takaisesta, jolloin se oli 20,17 %. Kurikan Osuuspankin vakavaraisuuden kehitykseen vaikuttivat luottojen määrän sekä taseen voimakas kasvaminen. Pankin vakavaraisuuden odotetaan tulevaisuudessakin täyttävän vaaditun 10,5 %:n vähimmäistason, joka koostuu 8 %:n vähimmäistasosta ja 2,5 %:n kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta. 

Vuoden 2022 näkymät

"Strategian kulmakivinä pidämme kasvua, kustannustehokkuutta sekä kannattavuutta. Tavoitteena on asiakasliiketoiminnan kasvattaminen Seinäjoen ja Tampereen markkina-alueiden mahdollistamalla tavalla ja vuoden alusta aloittaneella POP Online -digikonttorilla vastataan myös päätoimialueiden ulkopuolella olevien uusien asiakkaiden palvelemiseen verkkotapaamisilla." 

"Pankkipalveluiden tuottaminen verkossa tulee tavaksi yhä enemmän ja sen avulla voimme olla mukana ja entistä paremmin läsnä asiakkaiden elämässä. Myös POP Kotoisa Oy LKV-toimintoon tehtyjen panostusten kautta haetaan kasvua ja kehittymistä lähinnä Pirkanmaan alueella." 

"Kustannukset kasvavat pääosin sääntelyn lisääntymisestä aiheutuvilla kustannuksilla ja se tuo omia haasteita, mutta keskitytään edelleen dynaamiseen ja nopeaan päätöksentekoon sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Tehdään digitalisaation vaatimia investointeja, uudistetaan peruspankkitoimintaa ja organisaatiota myös sääntelyn vaatimalla tavalla", summaa Savola

"Pankin liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuoden 2022 aikana. Pankin tuloskehityksen arvioidaan pysyvän vuoden 2021 tasolla, jos korkotasossa ei tapahdu muutoksia. Liikevoitto jäänee vuoden 2021 tasosta, jolloin liikevoittoa lisäsi selkeästi peruspankkijärjestelmän uudistamissopimuksen purkamiseen liittyvä kertakorvaus. Mikäli korkotaso nousee lievästi, on tällä pankin tulokseen positiivinen vaikutus. Voimakas korkotason nousu voi kuitenkin aiheuttaa arvonalentumistappioiden lisääntymisen. Työkulttuurin uudistumisen ja uudistuvan johtamisen keskiössä ovat edelleen viestintä ja vuorovaikutustaidot sekä johtamisfilosofian kirkastaminen."

Kurikan Osuuspankin toimintakertomus 2021

 

Lisätiedot:

Antti Savola, toimitusjohtaja, Kurikan Osuuspankki, puh. 040 552 5692, antti.savola@poppankki.fi

 

POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 21 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. 

POP Pankki -ryhmän tulostiedote 2021

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä