Hyppää sisältöön

POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021: POP Pankille yhteenliittymäajan paras tulos, molemmat liiketoimintasegmentit ylsivät ennätystuloksiinsa

POP Pankki -ryhmän pankki- ja vakuutustoimintasegmentit menestyivät ennätysmäisesti vuonna 2021. Ryhmä teki yhteenliittymän historian parhaan tuloksen, joka oli ennen veroja 44,7 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 12,9 miljoonaa euroa. Ryhmän luottokanta kasvoi vuoden 2021 aikana 9,7 prosenttia 4,2 miljardiin euroon. Luottokannan kasvu vahvisti osaltaan korkokatetta, joka kasvoi 5,7 prosenttia edellisvuoteen nähden.

”POP Pankin vuosi oli vahva. Asuntorahoitus oli vilkasta ja panostuksemme yritysasiakkaisiin tuotti selvää tulosta niin asiakasmäärissä kuin tuloksella mitattuna. Olen erittäin tyytyväinen saavutukseemme”, tiivistää POP Pankkikeskuksen vt. toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

”Huomattavaa on, että vuosi 2021 oli ryhmäämme kuuluvalle, nopeasti kasvavalle POP Vakuutukselle jälleen merkittävän tulosparannuksen vuosi. Yhtiön digitaalinen toimintamalli toimii hyvänä esimerkkinä asiakkaiden nopeasta kyvystä siirtyä hoitamaan asioitaan digitaalisesti tuotteen ja palvelun vastatessa heidän tarpeisiinsa. Myös pankkipuolella palvelu on siirtymässä enenevissä määrin verkkoon, koska tätä kautta palvelua on saatavissa asiakkaille parhaiten sopivana ajankohtana ilman turhia jonoja”, Pulli jatkaa.

Sekä pankki- että vakuutustoiminnassa ennätyksellinen vuosi

Pankkitoimintasegmentin tulos ennen veroja oli 40,4 miljoonaa euroa. Perusliiketoiminnan kehitys oli vahvaa. Kasvua muodostui merkittävissä määrin vilkkaasta asuntorahoituksesta, mutta myös yritysasiakkaiden osuus luottokannasta kasvoi. Pankkitoiminnan nettopalkkiotuotot kasvoivat 16,3 prosenttia 36,3 miljoonaan euroon ja pankkien välittämien sijoitusratkaisujen bruttomyynti kasvoi merkittävästi yli 60 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Pankkitoiminnan kulu-tuottosuhde parani merkittävästi ollen 66,2 (83,1) prosenttia.

POP Pankki -ryhmän vakuutustoimintasegmentin tulos ennen veroja oli 5,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen on 2,5 miljoonaa euroa. Vahinkosuhde laski edellisvuoden 73,1 prosentista 71,2 prosenttiin. Tuloskehitystä tuki maksutuottovolyymien ja korvausmenojen suotuisan kehityksen lisäksi sijoitusmarkkinoiden positiivinen kehitys.

Sijoitusten käyvät arvot nousivat pitkin vuotta, kun sijoitusmarkkinat jatkoivat vuonna 2021 nousuaan globaalin taloudellisen elpymisen sekä laajojen tuki- ja elvytysohjelmien kannattelemina. POP Pankki -ryhmän sijoitusten nettotuotot olivat yhteensä 10,0 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 8,7 miljoonaa euroa.

POP Pankki -ryhmä on käynnistänyt pankkijärjestelmäuudistuksen

POP Pankki -ryhmä päätti kesäkuussa järjestelmätoimittajansa Samlinkin kanssa purkaa vuonna 2019 solmitun sopimuksen peruspankkijärjestelmän uudistamisesta. Ryhmä sai sopimuksen purkamisesta korvauksen, joka alaskirjaukset huomioiden paransi tulosta ennen veroja 25,7 miljoonaa euroa. Tammikuussa 2022 POP Pankki -ryhmä solmi yhteistyösopimuksen suomalaisen IT-yhtiön Crosskeyn kanssa koskien peruspankkijärjestelmäuudistustaan. Ryhmä arvioi ottavansa käyttöön uudistetun peruspankkijärjestelmän vuoden 2025 aikana.

Sähköisen asioinnin turvallisuus ja uudet ratkaisut

POP Pankki -ryhmä vahvisti vuoden 2021 aikana verkkoasioinnin ja maksuliikenteen turvallisuutta ja kehitti edelleen asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja. Lisäksi POP Pankki mahdollisti asiakkailleen automatisoidun asuntolainahakemuksen, mobiilimaksamisominaisuus Apple Payn sekä ympäristöystävällisten hankintojen rahoitukseen suunnatut lainatuotteet ja hankintojen ympäristöystävällisyyden arviointiin suunnitellun verkkopalvelun. Tämän avulla asiakkaat voivat arvioida auton tai asunnon lämmitysmuodon vaihtamisen sekä asunnon energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin.

POP Pankki -ryhmän keskeiset tunnusluvut

(1 000 euroa / %)

2021

2020

2019

Ryhmän tulos ennen veroja

44 670

12 919

26 150

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja

40 428

10 788

23 785

Vakuutustoiminnan tulos ennen veroja

4 985

2 448

1 545

Muut toiminnot tulos ennen veroja

-743

-249

821

Luottokanta

4 243 829

3 868 147

3 635 488

Talletuskanta

4 222 264

4 086 045

3 746 305

Oma pääoma

552 809

517 242

508 435

Taseen loppusumma

5 357 697

5 098 398

4 535 557

Kulu-tuottosuhde

68,8 %

83,6 %

75,1 %

Kokonaispääoman tuotto, ROA %

0,7 %

0,2 %

0,5 %

Oman pääoman tuotto, ROE %

6,9 %

2,2 %

4,3 %

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) %

19,2 %

19,9 %

19,8 %

Vakavaraisuussuhde, (TC) %

19,2 %

19,9 %

19,9 %

 

POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Lisätietoja:
Jaakko Pulli, vt. toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus, 050 420 0925
Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus,
050 572 9679

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä