Hyppää sisältöön

POP Osuusanti 2021

POP Osuusantiehdot

Lammin Osuuspankissa järjestetään suunnattu POP Osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi tarjotaan osuuspankin sääntöjen 7 § mukaisia POP Osuuksia. Osuuspankin hallituksen vahvistamat POP Osuusannin ehdot ovat seuraavat:

Lammin Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota jäsenilleen yhteensä enintään 30.000 kappaletta uusia POP Osuuksia edellisen 1.9.2015 – 31.12.2017 pidetyn 70.000 kappaleen POP Osuusannin lisäksi. Jatkoannin jälkeen POP Osuuksien enimmäismäärä on 100.000 kappaletta. POP Osuuksien merkintäaika on 1.1.2022 – 31.12.2024.

Osuuspankin hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Osuuspankin hallituksella on myös oikeus pidentää merkintäaikaa.POP Osuuksia voivat merkitä Lammin Osuuspankin jäsenet.

Hallitus valtuuttaa Osuuspankin palveluksessa kulloinkin olevat toimihenkilöt hyväksymään merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä päätetään Lammin Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä osuusannin kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Yhden POP Osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava määrä on 100 (sata) euroa. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä hallituksen osoittamalle pankkitilille. Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

POP Osuuksien vähimmäismerkintä on viisi osuutta eli 500 euroa. Kullakin Lammin Osuuspankin jäsenellä on oikeus merkitä enintään 500 kappaletta POP Osuuksia, jota määrää ei voi ylittää.

Merkintähakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten tarkoitettuja merkintälomakkeita. Viimeistään merkintä-hakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava POP Osuuteen liittyvä merkintäesite, osuusantipäätöksen sisältö sekä Lammin Osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös Osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa www.popppankki.fi/lammi.

Lisätietoja POP Osuuksista antavat Lammin Osuuspankin konttorit, puhelimitse numerossa 010 548 6010 (pääkonttori), 010 548 6020 (Lahden konttori) ja 010 548 6010 (Lammin palvelupiste) sekä Osuuspankin Internet-sivut osoitteessa www.poppankki.fi/lammi.  Osuuskuntalain 9 luvun 9 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten nähtävillä ja saatavilla Lammin Osuuspankin konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/lammi.

Hämeenlinnassa 15.12.2021
LAMMIN OSUUSPANKKI
Hallitus

LAMMIN OSUUSPANKKI
Raatihuoneenkatu 20 LH 1,
13100 Hämeenlinna
Puh. 010 548 6010
www.poppankki.fi/lammi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä