Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä
Kotona_koneella2000x800

Kuluttajansuojalain mukainen ilmoitusvelvollisuus luottotuotteista

Luotonantajan tai luotonvälittäjän nimi ja käyntiosoite:

Lammin Osuuspankki
Raatihuoneenkatu 20
13100 Hämeenlinna

Pankki myöntää kuluttajaluottoja seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • Asuntoluotto asuin- ja sijoitustarkoituksiin
 • Vapaa-ajan asunto
 • Opinto
 • Kulutus

Pankki myöntää kaikki luotot euromääräisinä.

Lainaan liittyvistä ominaisuuksista sovitaan asiakaskohtaisesti. Esimerkiksi luottosopimuksen kesto sekä lainan marginaali ovat tyypillisesti seikkoja, jotka vaihtelevat asiakaskohtaisesti.

Luoton vakuudeksi tarvitaan hyväksyttävät vakuudet, joita ovat

 • Asuntovakuudet
 • Vapaa-ajan asunnot
 • Muut kiinteistöt
 • Osakkeet, rahasto-osuudet ja talletukset
 • Tietyin edellytyksin henkilötakaus
 • Valtiontakaus ja Vakuutusosakeyhtiö Garantian myöntämä POP Takaus.

Ulkomaisia vakuuksia ei pääsääntöisesti hyväksytä.

Laina-aika

Luoton laina-aika määräytyy luoton määrän ja asiakkaan maksukyvyn perusteella ja se on asuntoluotoissa pääsääntöisesti enintään 25 vuotta.

Lainojen korkotyypit

 • POP Prime
  POP Pankkien noteeraama Prime-korko, joka seuraa yleistä korkotasoa. Luoton korko muodostuu POP Primesta, johon lisätään sovittu marginaali.
 • Euribor 3-12 kk
  Euribor lasketaan euroalueella toimivien, parhaiksi luokiteltujen suurten pankkien antamien noteerausten pohjalta ja se noteerataan päivittäin. Luoton korko muodostuu sovitusta euriborkorkojaksosta, johon lisätään sovittu marginaali.
 • Kiinteä korko
  Luoton korko on kiinteä sovitun määräajan.Luoton korko on kiinteä sovitun määräajan. Kiinteä korkojakso voi olla 5 tai 10 vuotta.

Valuuttaluotot

Valuuttaluotolla tarkoitetaan asunto-omaisuuteen liittyvää kuluttajaluottoa, joka myönnetään tai luvataan myöntää:

 • Muun kuin sen EU- tai ETA-valtion valuutassa, jossa kuluttaja asuu.
 • Muussa kuin sen valtion valuutassa, jossa kuluttaja saa tulonsa tai jossa hänellä on varoja, joista luotto on tarkoitus maksaa takaisin.

POP Pankit eivät myönnä ulkomaanvaluutan määräisiä luottoja.

Esimerkki asuntolainasta

Luoton määrä 150.000,00 euroa.
Laina-aika: 15 v
Maksutapa: Tasaerä
Luottotyyppi: Asuntoluotto
Luoton nostokulut: 300 euroa
Hoitokulu/maksuväli: 2,5 euroa
Maksuerien lukumäärä on 180 kpl ja maksuerä 912,16 €/kk.
Korko on 12 kuukauden euribor -korko lisättynä +1,200 prosenttiyksikön marginaalilla.

Viitekoron muutoksesta riippumatta velan korko on asuntoluotoissa kuitenkin aina vähintään sovitun marginaalin suuruinen, ellei erikseen ole muuta sovittu. 12 kuukauden euribor -korko 30.11.2016 oli -0,073 %. Edellä olevien korkoehtojen mukaan velan kokonaiskorko on 1,200 %. Todellinen vuosikorko: 1,29 %.
Maksettava kokonaismäärä: 164.940,11 euroa. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan on maksettava takaisin 1,10 euroa jokaista lainattua euroa kohti.

Maksettava kokonaismäärä on ohjeellinen ja laskettu olettaen, että koko velka nostetaan kerralla ja velan korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan.

Erityisesti lainan koron vaihtelu laina-aikana voi muuttaa maksettavaa kokonaismäärää.

Lainasta perittävä viitekorko määräytyy lainan ensimmäisenä nostopäivänä.

Mahdolliset lisäkustannukset ja -palvelut

Luoton ottamisesta voi aiheutua koron ja pankin toimitusmaksun lisäksi muita kustannuksia, joita ei ole sisällytetty todellisen vuosikoron laskentaan. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Varainsiirtovero,
 • Vakuudeksi tulevan omaisuuden arvioittamisesta aiheutuvat kulut,
 • Viranomais- ja notariaattikulut vakuudeksi tarvittavien panttikirjojen hankkimisesta,
 • Viranomais- ja notariaattikulut lainhuudon hakemisesta,
 • Kulut isännöitsijäntodistuksen hankkimisesta,
 • Takausprovisio mahdollisesta Valtion- tai Garantian takauksesta
 • Vakuutusmaksu mahdollisesta luoton takaisinmaksun turvaamiseksi otettavasta vakuutuksesta, ja
 • Vakuutusmaksut luoton vakuudeksi tulevan omaisuuden vakuuttamisesta. Luoton vakuudeksi tuleva kiinteä omaisuus on aina vakuutettava.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus ostaa vakuutukset muulta palveluntarjoajalta.

Luoton hinnoittelu voi perustua yhdistettyyn tarjoukseen, jossa edellytyksenä on muiden erikseen sovittavien lisäpalveluiden ostaminen pankilta tai muulta
palveluntarjoajalta. Näistä lisäpalveluista voi aiheutua asiakkaalle kustannuksia, jotka ilmoitetaan asiakkaalle luottotarjouksen yhteydessä.

Luoton takaisinmaksua koskevat vaihtoehdot

Maksuerien määrä riippuu luoton määrästä ja sovitusta laina-ajasta. Kuluttajaluottojen takaisinmaksu tapahtuu pääsääntöisesti kuukausittain sovituissa erissä. Kuukausierän jakautuminen lyhennykselle ja korolle määräytyy valitun maksutavan mukaisesti.

 • Maksutavan ollessa tasalyhennys maksuerän määrä vaihtelee kuukausittain  riippuen velkapääoman määrästä ja viitekoron muutoksista. Lyhennyksen
  määrä pysyy samana koko laina-ajan, mutta koron määrä muuttuu viitekoron arvon vaihdellessa ja velkapääoman pienentyessä.
 • Maksutavan ollessa tasaerä maksuerän määrä pysyy samana, mutta  lyhennyksen ja koron suhteelliset osuudet maksuerästä muuttuvat velkapääoman pienentyessä. Myös viitekoron arvon muutokset vaikuttavat koron ja lyhennyksen suhteeseen. Jos korko ylittää sovitun tasaerän määrän, peritään kuitenkin koko korko kyseiseltä korkojaksolta. Mikäli maksetut kuukausierät eivät viitekoron muutoksien vuoksi riitä koko velkapääoman poismaksamiseen laina-aikana, voi lainaa jäädä jäljelle laina-ajan päättymisen jälkeen. Laina-ajan päätyttyä koko jäljellä oleva lainamäärä erääntyy takaisin maksettavaksi, jollei laina-ajan jatkamisesta sovita.
 • Maksutavan ollessa annuiteetti maksetaan velkaa takaisin niin, että laina-aika pysyy samana. Viitekoron arvon vaihdellessa maksuerän suuruus vaihtelee. Maksuerän suuruus voi vaihdella myös kuukauden pituuden vuoksi.

Luoton ennenaikainen takaisinmaksu

Asiakkaalla on mahdollisuus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin joko kokonaan tai osittain. Luotonantajalla on oikeus saada korvaus asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 20.000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta.

Luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arviointi

Vakuuskohteen arvon määrityksen tulee perustua asiakirjoihin ja riittäviin tietoihin, joiden perusteella arvio voidaan tehdä. Tarvittaessa vakuuskohde voidaan tarkastaa myös käymällä paikan päällä. Käyvän arvon määrittelyssä otetaan huomioon kohteen sijainti ja realisointimahdollisuus. Vakuuden arvoa määritettäessä käytetään riittävän varovaista arviota. Mikäli arvon määrityksessä tarvitaan kiinteistövälittäjän arviota, siitä voi aiheutua kustannuksia.

Seuraamukset, joita voi aiheutua mahdollisesta luottosopimuksen laiminlyönnistä

Jos asiakas laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista asiakas vastaa.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä