Hyppää sisältöön

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen toimittaminen

Perukirja on pesänselvitystä, perinnönjakoa ja perintöverotusta palveleva omaisuusluettelo vainajan varoista ja veloista. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolinpäivästä, ellei verotoimisto saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta myönnä jatkoaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle. Perunkirjoituksessa pesän ilmoittaja, joka on henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan ja jonka hallussa pesä on, ilmoittaa pesän varat ja velat perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Tulevia menoja varten, kuten yleensä hautakivi, tehdään tarpeelliset varaukset. Uskottujen miesten tehtävänä on merkitä perukirjaan kaikki heille ilmoitettu ja arvioida pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Perukirja on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Verottajan näkemys perukirjaan merkityn omaisuuden ja velkojen arvoista voi poiketa uskottujen miesten perukirjaan tekemästä arvioinnista. Verottaja toimittaa perintöverotuksen perukirjassa ilmoitettujen tietojen perusteella, ellei verottajalle ole esitetty esimerkiksi perinnönjakokirjaa, josta käy ilmi, kuinka pesän varat on jaettu. Mikäli perinnönjakoa ei ole suoritettu vielä silloin, kun perintöverotus perukirjan perusteella toimitetaan, voidaan perintöverotusta myöhemmin oikaista.

Kuolinpesään voi ilmaantua perunkirjoituksen jälkeen varoja tai velkoja, jotka eivät olleet perukirjaa laadittaessa pesänosakkaiden tiedossa. Uusista varoista tai veloista on laadittava täydennysperukirja, joka on tehtävä kuukauden kuluessa varallisuuden tai velan ilmaantumisesta. Täydennysperukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa sen tekemisestä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä