Hyppää sisältöön
Uusia pankkitietojen kalastelusivuja ja -viestejä on havaittu
Kolikot

Mikä on rahasto

Sijoitusrahaston varat on sijoitettu useisiin erilaisiin rahoitusvälineisiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahastoyhtiö kerää sijoittajilta varoja, jotka se sijoittaa useisiin eri sijoituskohteisiin. Yhdessä nämä sijoitetut varat muodostavat sijoitusrahaston ja kyseessä on rahastosijoittaminen.

Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet eli rahasto osuuksia merkinneet henkilöt, yritykset, yhteisöt ja säätiöt.

Sijoitusrahastot jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin sijoituskohteiden perusteella: korkorahastoihin, osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin.

Pitkän koron rahastot

Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (juoksuaika yli vuosi), esimerkiksi valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin.

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahasto voi edelleen kohdistaa sijoituksensa sääntöjensä mukaisesti tietyille maantieteellisille alueille tai eri toimialoille.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä on mahdollista vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten väliset painotusarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä.

Teemarahastot

Teemarahastot sijoittavat tietyn teeman tai tavoitteen mukaisiin kohteisiin. Esimerkiksi POP Ympäristö sijoittaa kohteisiin, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä. 

Reaaliomaisuusrahastot

Reaaliomaisuus on olennainen osa hyvin hajautettua sijoitusalkkua. Se tarjoaa korkean ja samalla varsin vakaan tuottopotentiaalin. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, hyödykkeet ja infrastruktuuri sekä maa- ja metsäomaisuus.

Erikoissijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto on rahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista. Rahasto voi esimerkiksi keskittää sijoitukset vain muutamaan kohteeseen, missä tavallisen rahaston täytyy sijoittaa huomattavasti hajautetummin.

 

Miksi rahastoihin kannattaa säästää?

  • Koska se on helppoa ja vaivatonta
  • Säästösi ovat sijoittamisen asiantuntijoiden hoidossa
  • Säästäminen on mahdollista aloittaa vain 20 eurolla kuukaudessa
  • Eri riski- ja tuottoprofiilin omaavista rahastoista löytyy jokaiselle sopiva vaihtoehto
  • Kun solmit POP Pankin kanssa rahastosäästösopimuksen, rahastomerkintä tehdään automaattisesti valitsemaasi rahastoon ja valitsemanasi päivänä
  • Säästämällä rahastoon voit saada parempaa tuottoa kuin pankkitilille säästäessä
  • Rahastokohdetta voi muuttaa ja tarpeen vaatiessa varojen nostaminenkin on helppoa
  • Rahastosäästämisen aloittaminen ja oman säästön seuraaminen onnistuu helposti omassa verkkopankissa.

Vinkit ja ohjeet

Moni jemmaa säästönsä tilille tai sulloo ne sukanvarteen pahan päivän varalle. Varastoinnin sijaan pennit kannattaa pistää poikimaan. Säästämällä säännöllisesti rahastoihin tienaat vuosien mittaan mojovan potin, jolla voit toteuttaa unelmasi.

Lue lisää

 

Sijoittamisen ja säästämisen ei tarvitse olla vaikeaa. Voit aloittaa pienellä kuukausisummalla tai sijoittaa kerralla isomman potin - päätät itse tavan ja summan. Jos olet jo POP Pankin asiakas, voit aloittaa säästämisen verkkopankissa.

Lue lisää

 

Rahastosijoittaminen on oivallinen tapa laittaa rahansa tekemään töitä. Sen sijaan, että säästösi lepäisivät tililläsi, rahastoissa niillä on mahdollisuus kasvaa ja kerryttää sinulle mukavasti tuottoja.

Lue lisää

 

Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat asiakasluokitteluun, tiedonantovelvollisuu­teen ja selonottovelvollisuu­teen liittyvät menettelytavat.

Lue lisää

Sivuston tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi eikä niitä tule pitää yksilöllisinä neuvoina ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä. Jos haluat keskustella rahastosäästämisestä, ota yhteyttä omaan POP Pankkiisi.

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.


Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä