Hyppää sisältöön

POP Aasia B

POP Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta Aasian osakemarkkinoille. Kohderahaston tavoite on pitkäaikainen sijoituksen arvonnousu.

POP Aasia on erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä mukaisesti sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Morgan Stanley Asia Opportunity -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan aasialaisten yhtiöiden osakkeisiin. Se ei voi sijoittaa japanilaisten yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI AC Asia Pacific ex. Japan Daily Net Total Return EUR –indeksi, joka seuraa kattavasti Aasian alueen (pl. Japani) kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien suurten ja keskisuurten yritysten osakkeiden hintakehitystä ja osinkotuottoja (nk. tuottoindeksi). Kohderahaston salkunhoitaja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten myyntivoitot, sijoitetaan uudelleen.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa.

POP Aasia B

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 83,21 €
1 päivä
-0,69 %
1 kk
-0,70 %
3 kk
-5,06 %
12 kk
-4,32 %
3 v
-36,03 %

POP rahasto-osuuksien merkitseminen

Merkitse POP rahasto-osuuksia verkkopankin Sijoitukset -osiossa. Valitse haluamasi rahasto ja täytä huolellisesti pyydetyt tiedot. Varmistathan, että veloitustiliksi on valittu se käyttötili, jolta haluat, että merkintä tehdään. Vahvista lopuksi tapahtuma POP Avaimella tai omilla pankkitunnuksillasi.

Dokumentit

Osuussarjan nimi
POP Aasia B
Rahastotyyppi
Osakerahasto
Perustettu
28.1.2019
Salkunhoitaja
Lassi Kallio
Vertailuindeksi
MSCI AC Aasia Pacific ex
Osuuslajit
Kasvuosuudet
Minimimerkintä
50 euroa tai 50 euroa/kk
Hallinnointipalkkio p.a.
1,00 %*
Merkintäpalkkio
1,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti 

Hinnasto

Rahastoesite

Rahastosäästämisen esite 

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ja toimeksiantojen käsittely
Puolivuosikatsaus 2023
Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

 

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä