Hyppää sisältöön

Bonum Pankki Oyj: POP Pankki -ryhmä valmistelee kiinnitysluottopankkitoiminnan aloittamista

Bonum Pankki Oyj
Pörssitiedote 
23.11.2020, klo 13.22

Bonum Pankki Oyj: POP Pankki -ryhmä valmistelee kiinnitysluottopankkitoiminnan aloittamista

POP Pankkikeskus osk on aloittanut POP Pankki -ryhmän puolesta valmistelut kiinnitysluottopankkitoiminnan aloittamisesta. POP Pankkikeskus osk suunnittelee hakevansa myöhemmin perustettavalle luottolaitokselle kiinnitysluottopankin toimilupaa Finanssivalvonnalta viimeistään vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen kuluessa. Toimiluvan hakemiseen on varauduttu kilpailuttamalla ja valitsemalla kiinnitysluottopankkitoiminnassa käytettävän laskenta- ja raportointijärjestelmän toimittaja. Kiinnitysluottopankkitoiminnan mahdollisen alkamisen puolestaan arvioidaan tapahtuvan myöhemmin vuoden 2021 aikana.

– Osana POP Pankki -ryhmän kasvustrategiaa kiinnityspankkiluottotoiminnan aloittaminen vuonna 2021 olisi keskeinen kehitysaskel. Bonum Pankin kautta olemme jo olleet joukkovelkakirjamarkkinoilla, toteaa POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Pekka Lemettinen.

POP Pankki -ryhmällä tarkoitetaan vuonna 2015 syntynyttä juridista kokonaisuutta, jonka muodostavat POP Pankit ja POP Pankkikeskus osk sekä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt. POP Pankki -ryhmän merkittävimmät asiakasliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat:

  • 23 POP Pankkikeskus osk:n jäsenosuuspankkia, jotka käyttävät markkinointinimeä POP Pankki
  • Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö
  • Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoiminimeä POP Vakuutus.

Lisätietoja:
Pekka Lemettinen, toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus osk
puh. +358 40 503 5411, sähköposti: pekka.lemettinen@poppankki.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä