Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2021 – liiketoiminnassa vakaata kehitystä

Bonum Pankki Oyj
Pörssitiedote
16.8.2021, klo 9.35

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2021 – liiketoiminnassa vakaata kehitystä

Bonum Pankki Oyj:n raportointikauden liiketoiminnan tuotot kasvoivat 16,5 prosenttia vertailukauteen nähden. Kauden tulos oli 804 tuhatta euroa, kun vertailukaudella se oli 561 tuhatta euroa. Taseen loppusumma oli 1 024 680 (1 006 480) tuhatta euroa. Bonum Pankki Oyj:n ydinvakavaraisuussuhde oli 23,3 prosenttia.

Korttiliiketoiminta ja luotonanto on kehittynyt alkuvuonna hyvin. Vaasan palvelukeskus on vakiinnuttanut asemansa ryhmän keskitettyjen asiakaspalvelutoimintojen tuottajana vastaten esimerkiksi korttiasiakaspalvelusta ja eri hakemusten esikäsittelystä. Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa edelleen Bonum Pankin omaan ulkoiseen liiketoimintaan vaikkakin joiltakin osin piristystä on jo ollut havaittavissa.

Bonum Pankin rooli yhteenliittymän pankkien palveluntarjoajana vahvistuu suunnitteilla olevien hankkeiden toteutuessa. Lisäksi näkymät Bonumin oman liiketoiminnan osalta loppuvuodelle ovat valoisat. Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Tuloksen muodostumiseen kohdistuu epävarmuuksia kasvavaan luotonantoon liittyvien arvonalentumisvarauksien ja luottotappioiden vuoksi sekä yleisen markkinatilanteen johdosta.

S&P Global Ratings (S&P) vahvisti tammikuussa Bonum Pankki Oyj:n pitkäaikaisen luottoluokituksen tasoksi ’BBB’ ja lyhytaikaisen luottoluokituksen ’A-2’. Samalla luottoluokittaja päivitti pankin näkymät negatiivisista vakaiksi. Luottoluokittaja vahvisti uudelleen Bonum Pankki Oyj:n luokituksen ja näkymät elokuussa 2021.

Avainluvut (1 000 euroa) 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Korkokate 3 866 3 715 7 061
Palkkiotuotot, netto 4 096 3 575 7 207
Tulos 804 561 712
Taseen loppusumma 1 024 680 906 208 1 006 480
Ydinvakavaraisuussuhde (CET1), % 23,3 24,7 24,1
Kulu-tuottosuhde, % 70,5 69,8 71,4
ROA, % 0,2 0,2 0,1
ROE, % 4,6 3,4 2,1
Omavaraisuusaste, % 3,4 3,6 3,4

Bonum Pankki Plc

Lisätietoja:

Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. 050 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Pekka Lemettinen, hallituksen puheenjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. 040 503 5411, pekka.lemettinen@poppankki.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.bonumpankki.fi
www.poppankki.fi

Bonum Pankki Oyj on POP Pankkien yhteenliittymän keskusluottolaitos. Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta ja maksuliikenteestä sekä myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja ja vakuudellisia velkakirjalainoja. Bonum Pankki Oyj toimii myös yhteenliittymän keskitettyjen palvelujen tarjoajana.

Liite: Bonum Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1 tammikuuta – 30 kesäkuuta 2021

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä