Hyppää sisältöön

Bonum Pankki Oyj: Koronaepidemia lisää Bonum Pankki Oyj:n ja POP Pankki -ryhmän tulokseen liittyvää epävarmuutta

Sisäpiiritieto, Bonum Pankki Oyj, Pörssitiedote 9.4.2020 klo 10.18

Koronaepidemia lisää Bonum Pankki Oyj:n ja POP Pankki -ryhmän tulokseen liittyvää epävarmuutta

Koronaepidemian aiheuttama globaali kriisi on heikentänyt talouden näkymiä. Epävarmuus Bonum Pankki Oyj:n toimintaympäristössä on kasvanut, erityisesti pääomamarkkinoiden rahoituslähteiden ennakoitavuuden sekä vakuudettomien kulutusluottojen arvonalentumisten tulevan kehityksen osalta. Kokonaisvaikutuksia ei ole mahdollista vielä täysin arvioida. Bonum Pankki Oyj on aiemmin arvioinut kuluvan tilikauden tuloksen muodostuvan positiiviseksi. Bonum Pankki Oyj tulee tarkentamaan loppuvuoden näkymiä puolivuosikatsauksen yhteydessä 18.8.2020.

Myös POP Pankki -ryhmän vuoden 2020 tulokseen liittyvä epävarmuus on kasvanut. Voimakkaan markkinavolatiliteetin arvioidaan heikentävän sijoitustoiminnan nettotuottoja. Pandemian vaikutukset talouteen voivat lisäksi pienentää POP Pankki -ryhmän korko- ja palkkiotuottoja sekä kasvattaa luottojen arvonalentumisten määrää. Koronaepidemian taloudellisia vaikutuksia POP Pankki -ryhmän tulokseen on muuttuvan tilanteen vuoksi vaikeaa luotettavasti ennakoida. Johto on aiemmin arvioinut POP Pankki -ryhmän tuloksen muodostuvan vuonna 2020 pienemmäksi kuin vuonna 2019.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Lemettinen, POP Pankkiliitto osk
Puhelin: 040 5035 411, sähköposti: pekka.lemettinen@poppankki.fi

Toimitusjohtaja Pia Ali-Tolppa, Bonum Pankki Oyj
Puhelin: 050 303 1476, sähköposti: pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
www.poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä