Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste: POP Pankin verkkosivut

POP Pankki noudattaa EU:n saavutettavuusdirektiiviä ja sitä toteuttavaa lakia (306/2019) digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Verkkosivustoissamme, digitaalisissa palveluissamme sekä mobiilisovelluksessamme pyritään noudattamaan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristöä AA-tason vaatimuksia seuraten.

Tämä saavutettavuusseloste koskee POP Pankin verkkosivuja osoitteessa https://www.poppankki.fi/

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 10.2.2021.

Saavutettavuusarvioinnin tekijä: POP Pankkikeskus osk

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Mikäli asian hoitaminen ei onnistu verkossa, voit soittaa POP Pankkiin tai asioida konttorissa. Ajantasaiset tiedot palvelevista konttoreista sekä niiden aukioloajoista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.poppankki.fi/konttorit.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkosivujen saavutettavuuden tila: POP Pankin verkkosivut eivät täytä kaikkia WCAG 2.1 kriteeristön A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimuksia. Lisäksi saavutettavuusvaatimukset eivät toistaiseksi kaikissa tapauksissa täyty sellaisen materiaalin tai sisällön osalta, joka ladataan https//www.poppankki.fi -sivuston ulkopuolisesta palvelusta, kuten ajanvarauspalvelu.

Seuraavana on luettelo ongelmista, jotka ovat tiedossamme. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ilmoitathan siitä meille.

Saavutettavuuden puutteita havaittu seuraavissa toiminnoissa:

WCAG 1.1.1 Ei-tekstisisältö

 • Joillakin kuvituskuvilla on tarpeeton seliteteksti.
 • Osa painiketeksteistä ei selitä painikkeen todellista toimintoa. Esim. Tilaa palvelu -painike avaa todellisuudessa yhteydenottolomakkeen.
 • Osa valintapainikkeiden teksteistä ei selitä painikkeen toiminnon kontekstia. Esim. puuttuva verbi evästevalintojen Vain välttämättömät evästeet -painikkeessa ja epäselvä verbi työhakemuksen Lisää-painikkeessa.
 • Upotetut ja integroidut sisällöt eivät käytä saavutettavia otsikoita
 • Graafit eivät sisällä selitetekstejä ja kaikilla taulukoiden sarakkeilla ei ole otsikoita
 • Vektorikuvia (SVG) ei tunnisteta kuviksi. Sen sijaan järjestelmä katsoo ne muokatuiksi sisällöiksi.
 • Sosiaalisen median linkkikuvakkeiden toimintoja ei selitetä.
 • Sosiaalisen median kuvakkeilla ei ole tekstivaihtoehtoa.
 • Kaikilla linkkikuvakkeilla ei ole otsikkotekstiä.
 • Mobiilinäkymän asuntolainahakemuksen etenemisilmaisimen nuolikuvakkeella ei ole tekstiselitettä.
 • Kaikki kuvakkeet ei ole riittävän selkeitä.
 • Joidenkin kuvakkeiden konteksti muuttuu, mutta seliteteksti pysyy samana. Esim. Valikon sulkupainike.
 • Pääbannerin karusellitoimintoon liittyvillä nuoli- ja numeropainikkeilla ei ole toimintojen selitetekstejä ruudunlukuohjelmaa varten. Esim. Seuraava kuva, kuva 1, 2 jne.
 • Kielivalikon ruudunlukuohjelmalle tarkoitetulla otsikolla ei ole ruotsinkielistä käännöstä.
 • Kielivalikon otsikko ja ruudunlukuohjelman tunnistama kieli eivät vastaa toisiaan. FI vs. suomi.
 • PDF-tiedostojen kuvilla ei ole vaihtoehtoisia tekstejä ruudunlukuohjelmaa varten.

WCAG 1.2.3 Videosisältöjen tekstitykset

 • Joissakin videoissa ei ole tekstitystä kaikista ruudulla olevista sisällöistä, kuten otsikoista.

WCAG 1.3.1 Tietojen suhde sivusisältöön

 • Joillakin sivuilla käytetään vääräntasoisia otsikoita. Joillakin sivuilla käytetään esim. kuvakaruselleja, joiden pääotsikot (H1) eivät liity sivun sisältöön.
 • Otsikoiden porrastus ei etene kaikilla sivuilla loogisesti. Joillakin sivuilla käytössä on pääotsikko (H1), jota seuraa alaotsikko (H3).
 • Kaikilla taulukkosarakkeilla ei ole otsikoita ruudunlukuohjelmaa varten.
 • Mobiilinäkymässä hakuvalikosta puuttuu otsikko.
 • Ajanvaraussivulla elementtien välistä yhteyttä ei ole kuvattu riittävän hyvin ruudunlukuohjelmaa varten. Esim. GDPR- ja ajanvaraus-elementit.
 • PDF-asiakirjoissa ei ole määritetty elementtien välistä yhteyttä ruudunlukuohjelmaa varten.

WCAG 1.3.2 Sisältöjen etenemisjärjestyksen loogisuus

 • Joillakin sivuilla elementtien järjestys ei ole looginen ruudunlukuohjelmaa hyödyntäviä käyttäjiä ajatellen. Esim. asuntolainahakemuksessa hakemuksen vaiheilmaisin selitetään ennen murupolkua.
 • Joillakin sivuilla toimintopainikkeiden seliteteksti näytetään väärässä järjestyksessä sisältöön nähden. Esim. Työhakemuksessa.
 • Osa sisällöistä näytetään ruudunlukuohjelman kannalta epäloogisessa järjestyksessä. Esim. ehtolauseke rahastolaskurissa
 • Joillakin sivuilla linkkiteksti tai kuvakkeen seliteteksti näytetään epäloogisessa järjestyksessä sen kuvaukseen nähden. Esim. sosiaalisen median linkit.
 • Joillakin sivuilla sisältömoduulin kuva tai lisäsisältö esitetään ennen elementin otsikkoa. Esim. konttorilistauksessa esitetään karttaruutu ennen konttorin nimeä ja osoitetta.
 • Vaihtoehdot ja hyväksymispainikkeet esitetään paikoin väärässä järjestyksessä ruudunlukuohjelmalle. Esim. evästeruutu
 • Ruudunlukuohjelma etenee paikoin väärässä järjestyksessä, esim. hakemuksessa taaksepäin eteenpäin menemisen sijaan.
 • Joillakin sivuilla ruudunlukuohjelma lukee hakemusten selitetekstin virheellisesti kahteen kertaan.
 • Monen PDF-tiedoston lukujärjestys on virheellinen.

WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ohjetekstit

 • Ohjetekstit on merkitty vain visuaalisesti. Esim. tähtimerkillä (*) täsmennetyt viittaukset ja lisäykset.

WCAG 1.3.5 Tallennetun tiedon täydennys

 • Selaimen automaattisen täydennystoiminnon kuvaukset puuttuvat, jolloin toiminto ei osaa täydentää kenttiä.
 • Selaimen automaattinen täydennystoiminto on kokonaan estetty.

WCAG 1.4.1 Värien käyttö

 • Väriä käytetään korostamaan sisältöjä ilman, että korostevärin merkitystä selitetään. Esim. etusivun oikopolkukortit.
 • Väriä käytetään paikoin korostamaan käyttäjältä toivottuja suositusvalintoja. Esim. evästevalinnat.

WCAG 1.4.3 Minimikontrasti

 • Pääbannerien (herobannerin) otsikkotekstien kontrasti ei ole riittävä.
 • Kun värillä korostettu sisältö, kuten oikopolkukortti, on valittu kohdistimella tai näppäimistöllä, sen valintaa osoittava korostusreunus ei ole riittävän erottuva.

WCAG 1.4.4 Tekstin suurentaminen

 • Pääbannerin, ajankohtaista-osion ja ajanvaraus-painikkeiden (mobiilinäkymässä) suurentaminen (200 %) johtaa elementtien rikkoutumiseen korkeussuunnassa.
 • reCaptcha-elementin suurennus ei toimi, vaan teksti pysyy samankokoisena.

WCAG 1.4.10 Responsiivisuus

 • Valikkoa ei voi vierittää alas mobiilissa.
 • Jotkin otsikot eivät mahdu mobiilinäytölle.
 • Mobiilikäytössä kaikkien sivujen oikeassa reunassa näkyy häiritsevä marginaali.
 • Tablettinäkymässä asuntolainahakemuksen vaiheilmaisin peittää hakemuksen horisontaalisessa käytössä.
 • Tekstisisällöt eivät skaalaudu responsiivisesti vertikaalisesta näkymästä horisontaaliseen vaihdettaessa (esim. pääbanneri- ja ajankohtaista-elementit).

WCAG 1.4.11 Kontrasti muussa kuin tekstissä

 • Kontrasti muussa kuin tekstissä on paikoin liian heikko. Esim. taulukoissa ja graafeissa.

WCAG 1.4.12 Tekstin skaalautuvuus

 • Selaimen tekstejä suurennettaessa sisällöt eivät skaalaudu oikein korkeussuunnassa, esim. ajankohtais-osiossa ja pääbannerissa.
 • reCaptcha-suodattimen tekstit eivät skaalaudu oikein suurennettaessa.

WCAG 1.4.13 Kohdistimen sijaintiin reagoiva sisältö

 • Jotkin välilehdet reagoivat ruudunlukuohjelmaan hakemalla sisällön, kun kohdistin viedään niiden kohdalle, mutta kadottavat sisällön kun kohdistinta siirretään. Sisältöä ei voi valita napsauttamalla, minkä vuoksi sisältöä on vaikea valita. Esim. konttorihakusivun pankkihaku.

WCAG 2.1 Saavutettavuus näppäimistöllä

 • PDF-tiedostoja ei ole optimoitu näppäimistön käyttäjille.
 • Giosg-chattiin ei ole mahdollista siirtyä ruudunlukuohjelmalla.

WCAG 2.4.1 Elementtien ohittamismahdollisuus

 • Uutishuoneen sisältöönsiirtymismahdollisuus on puutteellinen valikkoelementtien osalta.

WCAG 2.4.2 Sivun otsikointi

 • Integroitujen ja upotettujen sivujen otsikointi ei kerro niiden tarkoitusta (Ajanvaraus, Giosg, Työpaikat, YouTube).
 • Etusivun selainotsikko ei kuvaa sivua riittävän tarkasti.

WCAG 2.4.3 Kohdennuksen siirtyminen

 • Asuntolainahakemuksen elementtivalinnat eivät etene loogisessa järjestyksessä.
 • Kohdennuksen etenemisjärjestys PDF-tiedostoissa on epälooginen.

WCAG 2.4.4 Linkkien selkeys

 • Päävalikon otsikointi on epäselvä ja epäsymmetrinen. Esim. Palvelut vs. Yrityksille, ei henkilöasiakkaiden otsikkoa. Päävalikossa on kaksi POP Pankki -valintaa (kuvake ja valikko).
 • Painikkeiden konteksti ei ole kaikkialla selvä. Esim. tilauspainikkeet kuten Hae lainavakuutusta, joka avaa yhteydenottolomakkeen.
 • Kielivalikko on epäselvä: otsikointi puuttuu ja valinta FI ei kerro mistä on kyse, maasta vai kielestä? Käytössä pelkät lyhenteet.

WCAG 2.4.5 Monipuoliset käyttömahdollisuudet

 • PDF-tiedostoissa ei ole kirjanmerkkejä tai sisällysluetteloa.

WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimikkeet

 • Etusivujen pääotsikointi (H1) ei aina kuvaa sivun sisältöä. Esim. karusellissa pääotsikoita voi olla useita.
 • Otsikko ei aina selitä elementin sisältöä. Esim. etusivun Mitä sinulle kuuluu? -otsikko ei kuvaa elementin kontekstia.
 • Joidenkin otsikoiden alla ei ole lainkaan sisältöä. Esim. artikkelinostojen otsikot (H3) ovat linkkejä eivät otsikoita.
 • Tähteä (*) käytetään osoittamaan pakollista sisältöä. Merkitystä ei kuitenkaan ole selitetty.

WCAG 2.5.3 Toiminnon puutteellinen otsikointi

 • Karusellissa painikkeilla ei ole otsikointia, jolloin niiden äänivalinta ei ole mahdollista (esim. sivunvaihtopainike tai sivunumeropainike).
 • Kielivalikon äänivalintaotsikot eivät vastaa näkyvää otsikointia (FI vs. suomi).
 • Hakutoiminnon kuvakkeella ei ole näkyvää otsikkoa

WCAG 3.1.1 Sivun kieli

 • Ruudunlukuohjelmalle ilmoitettuja osiotyyppejä ei ole käännetty.
 • Työpaikat-osiota ei ole käännetty ruotsiksi ja linkki vie suomenkieliselle sivustolle. 
 • PDF-tiedostoille ei ole merkitty kieltä.

WCAG 3.1.2 Osioiden kieli

 • Joillakin sivuilla on vieraskielisiä sisältöjä, joiden kieltä ei ole määritetty oikein ruudunlukuohjelmalle. Esim. markkinainformaatiosivulla teksti ”Powered by Factset”.
 • PDF-tiedostoissa ei ole määritettyjä kieliasetuksia ruudunlukuohjelmaa varten.

WCAG 3.2.1 Valintojen ennakoitavuus

 • Mobiilinäkymässä konteksti muuttuu hakuruudussa, kun hakukenttää napsautetaan. Hakuruudulle ilmestyy otsikko.

WCAG 3.2.2 Sisällönsyötön ennakoitavuus

 • Haitarielementin otsikointia ei ole määritetty toiminnalliseksi elementiksi, jolloin ruudunlukuohjelma ei tunnista sitä klikattavaksi otsikoksi.

WCAG 3.2.4 Yhdenmukainen tunnistettavuus

 • Linkkikuvakkeiden käyttö on epäjohdonmukaista, ja osa linkeistä avautuu uudelle välilehdelle, vaikka niitä ei ole merkitty asianmukaisella kuvakkeella.

WCAG 3.3.1 Tunnistus- ja ohjeistusvirheet

 • Kaikilla lomakekentillä ei ole selitystä pyydetyn sisällön muodosta ja syöttötavasta (desimaalit summissa, välimerkki hetussa jne.).
 • Ruudunlukuohjelmalla valintoja selattaessa jotkin valinnat aiheuttavat ennakkovirheilmoituksen. Esim. asuntolainahakemuksen Täytä pakolliset tiedot -virheilmoitus tulee esiin jo etukäteen.
 • Joissakin kentissä virheilmoitus tulee vasta käyttäjän siirryttyä ruudunlukuohjelmalla seuraavaan kenttään tai otsikkoon.
 • Lomakkeiden ruudunlukuohjelmalle ilmoittama virheilmoitus ei kerro käyttäjälle osiota, jossa virhe tapahtui tai kenttää, jonka sisällöstä (tai sen puutteesta) on kyse.
 • Lainalaskurin kentissä on minimiarvoja, joita ei kerrota käyttäjille. Esim. haettavan lainan minimisumma.
 • Asuntolainahakemus: Joissakin tilanteissa Seuraava-painike ei toimi, mutta esiin ei tule virheilmoitusta, joka kertoisi mikä on ongelma.

WCAG 3.3.2 Puuttuvat ohjeet tai otsikoinnit

 • Kaikissa kentissä ei ole ohjeita tai vinkkejä siitä, miten kentät pitää täyttää.
 • Jotkin pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*), mutta merkin selitystä ei ole kerrottu asianmukaisesti.

WCAG 3.3.3 Virheen selitys

 • Virheilmoitukset ja virheiden selitykset ovat puutteellisia tai epämääräisiä. Tunnistetun virheen kohdalla tulisi ilmoittaa ehdotus virheen korjauksesta. Esim. nyt ilmoitetaan virheellinen hetu, mutta ei esim. tarkenneta virheen johtuvan ylimääräisistä merkeistä.

WCAG 4.1.1 Jäsentäminen

 • HTML-koodi ei täytä W3C HTML -validointistandardeja.

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 • Upotettujen sisältöjen otsikointi on paikoin puutteellista (esim. YouTube, Työpaikat jne,).
 • W3C HTML Validatorin ruudunlukuohjelmalle tarkoitetut HTML-tagit ovat virheellisiä.
 • PDF-tiedostot eivät käytä ruudunlukuohjelmalle tarkoitettuja nimiä ja arvoja.

WCAG 4.1.3 Tilaviestit

 • Giosg-chatti kertoo ruudunlukuohjelmalle tarkoitettuja tilanmuutosviestejä, mutta viestit eivät anna käyttäjälle kontekstia ja niiden pohjalta käyttäjä ei voi tietää mihin viesti liittyy.
 • Giosg-chatti toistaa ruudunlukuohjelmalla viestejä. Esim. Avaa chatti.
 • Asuntolainahakemus ei aina ilmoita virheistä Seuraava-painiketta painettaessa.
 • Ruudunlukuohjelma ei ilmoita käyttäjälle tietojen hausta ja sen valmistumisesta.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Ilmoitathan siitä meille, jotta voimme tehdä parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Saavutettavuuspalautteet tulee lähettää osoitteeseen saavutettavuus(at)poppankki.fi.

Saavutettavuuspalautteet vastaanottaa ja käsittelee POP Pankkikeskus osk.

Saavutettavuuden valvonta

Mikäli huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastaamme 2 viikon sisällä.

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai jos et saa vastausta 2 viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten voit tehdä ilmoituksen ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä