Hyppää sisältöön

Tulostiedote: POP Pankki Suomen Osuuspankin kasvu jatkui vuonna 2023

POP Pankki -ryhmän suurimman pankin, Suomen Osuuspankin, peruspankkiliiketoiminnan kehitys jatkui vahvana vuonna 2023. Suotuisan tuloskehityksen myötä omistajajäsenet saavat hyvän tuoton jäsenosuusmaksulle. 

Pankin tase kasvoi 10 %, ollen vuoden lopussa 1,654 miljardia euroa. Vakavaraisuus parani edellisvuodesta, ollen 23,39 %. Pankin liikevoitoksi muodostui 27,4 miljoonaa euroa, jossa on parannusta edellisvuoteen verrattuna selvästi. Liikevoiton paraneminen selittyy jo useamman vuoden jatkuneesta asiakasmäärien ja liiketoimintavolyymien kasvusta, korkokatteen ja palkkiotuottojen kasvusta sekä sijoitustoiminnan poikkeuksellisen hyvästä kehityksestä. EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus -tutkimuksessa henkilöasiakkaat arvioivat jo 12. kerran POP Pankit Suomen parhaaksi pankiksi asiakastyytyväisyydellä mitattuna, mikä myös näkyi asiakaskannan positiivisena kehityksenä. ”Pankki sai vuoden aikana n. 2 300 uutta asiakasta, joista yritys- ja maatalousasiakkaiden osuus oli 585,” iloitsee pankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki.

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta luoton kysyntä säilyi vakaana

Uusia luottoja avattiin viime vuonna 234 miljoonaa euroa, jossa on yhden prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Uusluotonannosta asuntolainojen osuus oli yli puolet ja pankin kokonaisluottokanta kasvoi 3 %. Asuntolainojen kysyntä oli rauhallista, mutta piristyi vuoden lopulla ensiasunnon ostajien vetämänä.

Taloustilanne huomioiden talletuskannan positiivinen kehitys oli myös iloinen asia, talletuskannan kasvaessa 2,7 %.

Lopullisia luottotappiota ja luottoihin kirjattuja luottotappiovarauksia oli yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. Näiden osuus on noin 0,28 % luottokannasta, joten määrä säilyi edelleen suhteellisen matalana kokonaisluottovolyymiin suhteutettuna.

Omistajajäsenille reilu tuotto

Pankilla on reilusti yli 24 500 omistajajäsenasiakasta, jotka pääsevät jälleen nauttimaan pankin hyvin kehittyneestä tuloksesta, sillä pankki päätti maksaa jäsenosuusmaksulle 7 % koron. Laskettaessa mukaan sekä jäsenosuusmaksuille että POP Osuus -sijoituksille maksettava korko, kokonaismäärä kohoaa kaikkiaan yli 600 tuhanteen euroon.

Pankki on kasvattanut henkilökunnan määrää reilusti

Pankki on haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta rekrytoinut merkittävän määrän uusia työntekijöitä. Työntekijämäärä on kasvanut vuoden aikana 10 henkilöllä, ja pankki työllistää tällä hetkellä jo 145 työntekijää, joista 79 henkilöä työskentelee Suupohjan toimialueella, ja loput jakautuvat tasaisesti ympäri Suomea. Pankki on tehnyt myös päätöksen palkata ensi kesäksi yli kymmenen kesätyöntekijää tai harjoittelijaa. Tämä on myös merkittävä seutukuntaa tukeva vastuullisuusteko. ”Vaikka pankkimaailma automatisoituu kovaa vauhtia, on myös tulevaisuudessa tarvetta työntekijöille, nykypäivän pankkityön keskittyessä hyvin pitkälle vaativiin myynnillisiin asiantuntijatehtäviin”, toteaa Kalliomäki.

Tulevaisuuden talouskehityksessä huomattavaa epävarmuutta

Kuluvaan vuoteen liittyy edelleen poikkeuksellisen paljon ulkoisesta ympäristöstä johtuvia epävarmuustekijöitä. Korkojen kehitys, maailman geopoliittinen tilanne ja työllisyyden kehitys vaikuttavat huomattavasti yritysten ja yksityishenkilöiden tulevaisuuden suunnitelmiin. ”Esimerkiksi yritysten investointihalukkuus ei ole kadonnut minnekään, mutta heikko suhdanne lykkää investointipäätöksi myöhemmäksi tulevaisuuteen”, kiteyttää yrityssektorin johtaja Juha Niemelä.  ”Vallitseva korkotaso on luonnollisesti viime vuosia korkeampi, mutta vähänkään pidemmälle historiaan katsoen korkotaso on hyvinkin normaali, eivätkä nykyiset korot tule kaatamaan yksityistalouksia tai yrityksiä. Itse asiassa tällä hetkellä on hyvinkin houkuttelevaa kiinnittää laina pidempiin kiinteisiin korkoihin, ja varautua sillä korkotason tuleviin nousuihin”, toteaa Niemelä.

Vastuullisen pankin perusedellytys on olla luotettava kumppani ja huolehtia riittävästä kannattavuudesta kaikissa taloustilanteissa, mikä mahdollistaa pankin kehityksen myös tulevaisuudessa. Talousindikaattorien ennustaessa kuluvalle vuodelle talouden heikkenemistä entisestään, on tärkeää, että pankin riskipuskurit ovat kasvaneet viime vuosina selvästi, toteavat Kalliomäki ja Niemelä. 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Kalliomäki 
puh. 040 523 2068

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä