<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön

POP Osuusanti POP Pankki Suomen Osuuspankissa alkaa 1.10.2022

POP Pankki Suomen Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota osuuspankin jäsenten merkittäväksi yhteensä enintään 200.000 kappaletta uusia POP Osuuksia. POP Osuuksien merkintäaika alkaa 1.10.2022.

Yhden POP Osuuden merkintähinta on 100 €. POP Osuuksien vähimmäismerkintämäärä on 10 osuutta eli yhteensä 1000 €. Kullakin jäsenellä on oikeus merkitä enintään tuhat kappaletta (yhteensä 100 000 €) POP Osuuksia. Jäsenkohtaista enimmäiskappalemäärää määriteltäessä huomioidaan jäsenen aikaisemmissa POP Osuusanneissa merkitsemien POP Osuuksien
määrä vähentävänä tekijänä.

POP Osuus on sijoitus pankin pääomaan. POP Osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi ja tavoitteemme on maksaa sijoitukselle vakaata korkoa.

POP Osuusannin merkintäaika jatkuu 31.12.2024 saakka. Pankin hallituksella on merkintäajan kuluessa oikeus keskeyttää anti sekä oikeus pidentää merkintäaikaa.

Merkintäpaikkoina toimivat POP Pankki Suomen Osuuspankin konttorit. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikassa. POP Osuus ei ole talletus eikä sillä ole talletussuojaa.

Lisätietoja ja POP Osuusantiehdot löytyvät täältä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä