Hyppää sisältöön

Fuusioilla vahvistunut POP Pankki Suomen Osuuspankin alkuvuoden tuloskehitys vakaata

POP Pankki -ryhmään kuuluvan Suomen Osuuspankin peruspankkiliiketoiminnan kehitys jatkui vahvana, mutta kertaluontoiset erät sekä sijoitustoiminnan tuottokehitys laskivat liikevoittoa viime vuoden vastaavaan verrattuna. Fuusiokorjattu luottokanta kasvoi vuoden alusta 2,0 %, ollen 1,115 miljardia euroa. Fuusiokorjattu talletuskanta kasvoi 4,0 % 1,087 miljardiin euroon. Pankin alkuvuoden liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa.

Tiedotustilaisuus_15_8_2022_pieni

POP Pankki -ryhmän suurimman pankin, Suomen Osuuspankin liiketoiminnan kasvu jatkui viime vuoden tapaan vahvana. Pankin tase kasvoi 39,9 %, ollen kesäkuun lopussa 1,373 miljardia euroa. Myös pankin vakavaraisuus säilyi vahvana ollen 23,4 %. Pankin liikevoitoksi muodostui 2,4 miljoonaa euroa, jossa laskua on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,9 miljoonaa euroa.

Peruspankkitoiminnan kannattavuus kehittyi kuitenkin hyvin rahoituskatteen ja palkkiotuottojen vetämänä. Pankin rahoituskate nousi 16,1 % ja nettopalkkiotuotot kasvoivat ilman kertaluonteisia eriä 13,1 %. Vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttaa pankin vuonna 2021 saama kertaluonteinen erä, joka liittyi peruspankkijärjestelmän uudistamiseen liittyvän sopimuksen purkamiseen. Lisäksi pankin sijoitustoiminnan tuotot olivat alkuvuoden osalta negatiiviset haastavasta toimintaympäristöstä johtuen.

Loppuvuoden näkymissä epävarmuutta

Korkea inflaatio, nousevat korot, geopoliittinen tilanne ja taantumapelko varjostavat talouden kehitystä. ”Vallitseva taloustilanne näkyy luoton kysynnässä ja monet asiakkaat ovatkin lykänneet esimerkiksi rakennusprojektien aloittamista. Myös yritys- ja maatila-asiakkaat siirtävät investointejaan epävarmuuden vuoksi. Toisaalta työllisyys on ennätystasolla ja monella yrityksellä tilauskirjat täynnä, joten nopeasta taloudellisesta katastrofistakaan ei näillä näkymin ole pelkoa. Korkojen nousu on lisännyt asiakkaiden huolta maksukyvystään, jonka vuoksi uusia korkosuojauksia onkin otettu runsaasti”, kuvaa tilannetta Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki.

Luoton kysyntä säilyi hyvänä

Uusia luottoja avattiin 116 miljoonaa euroa, jossa on noin 20 % laskua edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Yksityisasiakkaiden luottokanta kasvoi vuoden alusta 1,2 % ja yritys- sekä maatalousasiakkaiden 4,3 %. Uusluotonannon määrän aleneminen selittynee hyvin pitkälle uusien rakennuslainojen kysynnän laskuna.

Talletuskanta jatkoi tasaista kasvua kasvuprosentin ollessa 4,0 % fuusiot huomioituna. Koronarajoitusten poistuminen on lisännyt yksityistä kulutusta, mutta toisaalta huoli taantumasta on lisännyt säästämisen suosiota.

Fuusiot saatiin onnistuneesti maaliin – pankki aloitti uudella nimellä 1.6.2022 ja Porin palvelupiste avattiin keväällä

Liedon Osuuspankin ja Piikkiön Osuuspankin fuusioituminen Suupohjan Osuuspankkiin saatiin vietyä onnistuneesti maaliin kesäkuun alussa 2022.

”Kaksi kuukautta on toimittu yhtenä pankkina, ja jo nyt voimme todeta fuusion olleen onnistunut. Noin 140 henkilöä työllistävä pankki pystyy hyödyntämään suuremman organisaation asiantuntijuutta maantieteellisestä sijainnista riippumatta”, toteavat Piikkiön ja Kaarinan konttoreista vastaava johtaja Timo Jäntti sekä Liedon ja Turun konttoreista vastaava johtaja Juha Niemelä.

Pankilla on liiketoimintaa 13:ssa eri osoitteessa aina Rovaniemeltä Helsinkiin saakka ja lisäksi asiakkaita palvelee paikkakunnasta riippumaton digikonttori POP Easy. Kevään aikana pankki avasi palvelupisteen Porin Puuvillaan. Poriin avattu palvelupiste vahvistaa pankin roolia valtakunnallisena toimijana.

(1000 euroa)

1.1.-30.6.2022 (t€)

1.1.-30.6.2021 (t€)

Muutos (%)

Korkokate

8 004

6 891

16,1

Palkkiotuotot

4 972

4 396

13,1

Kulut

-11 299

-9 520

18,7

Arvonalentumistappiot

131

1 099

-83,9

Liikevoitto

2 418

9 386

-74,2

 

 

30.6.2022 (m€)

30.6.2021 (m€)

Muutos (%)

Talletukset

1 087

789

37,7

Luotot

1 115

810

37,6

Tase

1 373

981

39,9

Tuloskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

POP Pankki Suomen Osuuspankki on 31.12.2015 toimintansa aloittaneen POP Pankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitos ja kuuluu POP Pankki -ryhmään. POP Pankki -ryhmä on julkaissut puolivuosikatsauksen 12.8.2022 ja se löytyy osoitteessa www.poppankki.fi. POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus sisältää tiedot POP Pankkien yhteenliittymän vakavaraisuudesta.

Lisätietoja: Timo Kalliomäki, toimitusjohtaja, Suomen Osuuspankki, puh. 040 523 2068

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä