Hyppää sisältöön

POP Pankki Suomen Osuuspankin peruspankkiliiketoiminnan kasvu jatkui – Omistajajäsenille luvassa 10 prosentin jäsenosuuden tuotto

POP Pankki -ryhmään kuuluvan Suomen Osuuspankin peruspankkiliiketoiminnan kehitys jatkui vahvana. Pankin liikevoitoksi muodostui 8,2 miljoonaa euroa ja pankin tase ylitti 1,5 miljardin rajapyykin. Asiakasmäärä kehittyi suotuisasti niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin osalta. Taseen voimakkaan kasvun taustalla on kesällä tapahtunut pankkifuusio sekä liiketoiminnan vahva kehittäminen.    

POP Pankki -ryhmän suurimman pankin, Suomen Osuuspankin tase kasvoi 44,6 %, ollen vuoden lopussa 1,504 miljardia euroa. Myös pankin vakavaraisuus säilyi vahvana, ollen 22,7 %. Pankin liikevoitoksi muodostui 8,2 miljoonaa euroa, jossa laskua on edellisvuoteen verrattuna 2,8 miljoonaa euroa. Liikevoiton lasku selittyy vuonna 2021 maksetusta kertaluonteisesta korvauksesta, joka liittyi peruspankkijärjestelmän uusimiseen liittyvän sopimuksen purkamiseen. Peruspankkitoiminnan kannattavuus kehittyi kuitenkin hyvin, rahoituskatteen ja palkkiotuottojen vetämänä.  Pankin fuusiokorjattu korkokate nousi 23,1 % ja fuusiokorjattu nettopalkkiotuottojen kasvu oli 13,8 %. ”Vahvojen lukujen taustalla asiakasmäärän hyvä kehitys, volyymikehitys sekä yleinen korkotason nousu. Pankki sai vuoden aikana 2.300 uutta asiakasta, joista yritys- ja maatalousasiakkaiden osuus oli lähes 600”, iloitsee pankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki

Luoton kysyntä hiljeni jälkimmäisellä vuosipuoliskolla

Uusia luottoja avattiin 232 miljoonaa euroa, jossa on 13,3 % laskua edellisvuoteen verrattuna. Uusluotonannosta asuntolainojen osuus oli yli puolet ja pankin fuusiokorjattu kokonaisluottokanta kasvoi 2,8 %. Asuntolainojen kysyntä hiljeni voimakkaasti vuoden lopulla, korkojen nousun, inflaation sekä talouden yleisen epävarmuuden seurauksena.

Pitkään jatkunut voimakas talletuskannan kasvu pysähtyi vuoden jälkipuoliskolla, fuusiokorjatun talletuskannan kasvun ollessa noin 1 %.

Lopullisia luottotappiota ja luottoihin kirjattuja luottotappiovarauksia oli yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.  Näiden osuus on noin 0,14 % luottokannasta, joten määrä säilyi edelleen suhteellisen matalalla tasolla.

Omistajajäsenille reilu tuotto

Pankilla on yli 24 500 omistajajäsenasiakasta, jotka pääsevät nauttimaan pankin hyvin kehittyneestä tuloksesta. Pankki päätti maksaa omistajajäsenille poikkeuksellisen 10 %:n tuoton jäsenosuudelle vuodelta 2022. ”Vastuullisen pankin perusedellytys on olla luotettava kumppani ja huolehtia riittävästä kannattavuudesta. Koska tässä onnistuimme varsin mukavasti, päätimme maksaa jäsenosuuksille korkoa, jonka kokonaiseuromäärä ylittää 400 000 euroa. Korko maksetaan jäsenillemme kuluvan kevään aikana”, kertoo Kalliomäki.

Taloushetkissä talouden hallinta kuntoon

Kuluvaan vuoteen liittyy poikkeuksellisen paljon ulkoisesta ympäristöstä johtuvia epävarmuustekijöitä.  Pankin tavoitteena on lisätä aktiivisuutta omaa asiakaskuntaa kohtaan ja auttaa jokaista asiakasta talouden tukemisessa, mikäli yleinen kustannusten nousu on aiheuttanut arjen taloushuolia. Pankki myös kannustaa asiakkaita olemaan itse aktiivisesti yhteydessä pankkiin. ”Jos talous on lujilla, niin on aina parempi olla yhteydessä ajoissa pankkiin kuin liian myöhään”, toteaa yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Niemelä.

POP Pankki Suomen Osuuspankin keskeiset tunnusluvut

(1000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021 Muutos (%)
Korkokate 20 182 14 423 39,9
Palkkiotuotot 11 577 8 991 28,8
Kulut -21 245 -17 877 18,8
Arvonalentumistappiot -1 573 -678 132,0
Liikevoitto 8 236 10 996 -25,1
Vakavaraisuus 22,73 % 23,06 %  
Talletukset 1 052 800 31,5
Luotot 1 112 859 29,4
Tase 1 504 569 1 040 085 44,6

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Kalliomäki
puh. 040 523 2068

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä