Hyppää sisältöön

Suupohjan Osuuspankin peruspankkiliiketoiminta jatkui vahvassa kasvussa – Tase ylitti miljardin euron rajapyykin

Suupohjan Osuuspankin liiketoiminta kehittyi kasvustrategian mukaisesti. Tuloskehitys oli myös poikkeuksellisen vahvaa, pankin liiketuloksen ollessa 11,0 miljoonaa euroa. Pankin tase kasvoi
9,5 %, taseen ollessa tilikauden lopussa 1,04 mrd. euroa. Taseen kasvun taustalla on perusliiketoiminnan hyvä kehitys. Luottokanta kasvoi 13,7 % ja talletuskanta 3 %. Volyymikehityksen taustalla on pankin asiakasmäärän positiivinen kehitys, aktiiviasiakkaiden määrän noustessa 3,4 %:lla 29.760 asiakkaaseen.

Timo Kalliomäki ja Kyösti Kuusinen

Kuvassa toimitusjohtaja Timo Kalliomäki sekä yritysliiketoiminnasta vastaava Kyösti Kuusinen.

"Vuoden 2021 liiketoiminnan kasvu ja taloudelliset tunnusluvut olivat poikkeuksellisen vahvoja. Liiketaloudellinen aktiviteetti oli poikkeuksellisen vahvaa koko vuoden niin pankin nykyisten kuin uusienkin asiakkaiden keskuudessa. Pankin vakavaraisuudeksi muodostui 23,1 %, joka kertoo pankin olevan edelleen hyvin vakavarainen", toteaa pankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki. Pankin liikevoitossa oli nousua edellisvuodesta 7,9 miljoonaa euroa, joka johtui pankin liiketoiminnan vahvasta kehityksestä, sijoitustoiminnan nettotuottojen noususta sekä kertaluonteisesta erästä, joka liittyy peruspankkijärjestelmän uudistamiseen liittyvän sopimuksen purkamiseen.

Luoton kysyntä säilyi vahvana

"Uusia luottoja nostettiin 267 miljoonaa euroa, jossa on 64 miljoonaa euroa kasvua edellisvuoteen verrattuna. Uusluotonannosta asuntolainojen osuus oli yli puolet. Vahvaan luotonannon kasvuun vaikuttivat omien asiakkaiden investointihalukkuuden lisäksi pankkiin siirtyneet uudet asiakkaat. Pankki sai vuoden aikana 2555 uutta asiakasta, joista yritysasiakkaiden osuus oli 569", kertoo Yritysliiketoiminnasta vastaava Kyösti Kuusinen. Asiakasmäärän voimakas kasvu on seurausta siitä, että asiakkaat arvostavat pankin palvelukonseptia, joka perustuu aina kanavasta riippumatta henkilökohtaiseen palveluun.

Koronan vaikutukset edelleen maltillisia – Maatila-asiakkaiden kannattavuuden kehitystä seurataan huolestuneesti ja pankki peräänkuuluttaa toimia koko elintarvikeketjulta

"Pitkittynyt koronapandemia on tuonut harmia asiakaskunnallemme, mutta vaikutukset ovat edelleen olleet pelättyä pienemmät. Työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä, joka osaltaan on lisännyt taloudellista toimeliaisuutta. Tällä hetkellä seurataan hyvin tarkasti maatila-asiakkaiden kannattavuuden kehitystä. Tuotantokustannusten rajun nousu ja tuottajahintojen paikallaan pysyminen on yhtälö, joka ei pitkässä juoksussa ole kestävä yhtälö. Tuottajahintojen kehitys on jäänyt pahasti Suomessa jälkeen verrattuna esimerkiksi muuhun Eurooppaan. Yksittäisen pankin vaikutusmahdollisuudet tuottajahintojen kehitykseen ovat olemattomat, mutta pankki toivoo, että koko elintarvikeketju tuottajista kauppaportaaseen kokoontuisi saman pöydän ääreen neuvottelemaan toimenpiteistä vinoutuman korjaamiseksi ja kotimaisen ruoan tuotannon omavaraisuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa", toteavat Kalliomäki ja Kuusinen.

Vahva panostus yritys- ja maatila-asiakkaisiin sekä digitaalisiin pankkipalveluihin näkyi toiminnassa

Pankki onnistui kasvattamaan uudistetun strategiansa mukaisesti yritys- ja maatila-asiakkaiden määrää, joka kertoo pankin onnistuneen strategiassaan. Kyseessä on yrityssektorin toinen perättäinen kasvun vuosi. Myös pankin uuden digikonttori POP Easyn palvelukonseptille on kysyntää. Pankki sai noin 500 uutta asiakasta digikonttoriin ja esimerkiksi luottovolyymin kasvusta digikonttori vastasi koko pankin kasvusta kolmannesta. Verkossa tapahtuvalle henkilökohtaiselle palvelulle on nopeasti kasvava kysyntä, jonka kasvua tukee meneillään oleva koronapandemia.

Rovaniemen palvelupiste avasi ovensa viime keväänä ja maaliskuulla avataan ovet Porin palvelupisteessä

Pankki informoi vuosi sitten kahden uuden toimipisteen avaamisesta. Rovaniemellä ovet aukesivat pääsiäisen jälkeen ja nyt voidaan lyhyellä kokemuksella todeta toimispisteen avauksen olleen menestys. Rovaniemelle on kysyntää uudelle toimijalle, eikä olemassaoloamme ole tarvinnut markkinoida, koska luontainen asiakaskysyntä on ollut heti alusta saakka hyvinkin vilkasta.

Porin toimipisteen rekrytoinnit ovat valmiit ja Puuvillaan avattavan toimipisteen tiloja remontoidaan parhaillaan. Toimipiste avataan heti remontin valmistuttua maaliskuun aikana.

Lisätietoja;
Timo Kalliomäki
p. 040-5232068
email: timo.kalliomaki@poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä