<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Kuvituskuva.

POP Pankki Suomen Osuuspankin edustajiston vaalit 2024

Tiedotus POP Pankki Suomen Osuuspankin jäsenille

EDUSTAJISTON VAALIT 13.-24.5.2024

POP Pankki Suomen Osuuspankin ylintä päätösvaltaa käyttävään, jäsenten keskuudestaan valitsemaan edustajistoon valitaan 40 edustajaa 4 vuotta kestäväksi toimikaudeksi. 

Vaali toimitetaan pankin sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti suhteellista vaalitapaa noudattaen 13.-24.5.2024. Äänestää voi joko postitse tai sähköisesti. Äänestysohjeet toimitetaan jäsenille ennen vaalin alkua. 

Kuka voi äänestää?
Vaaleissa äänioikeus on jokaisella pankin jäsenellä, joka ennen vaalivuoden alkua on hyväksytty jäseneksi. Kullakin jäsenellä on vaalissa yksi ääni. Konttoreissamme jäsenet voivat tarkistaa osoitteensa, johon äänestyslippu ja muu vaalimateriaali lähetetään.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi?
Vaalikelpoinen edustajistoon on henkilö, joka on hyväksytty pankin jäseneksi ennen vaalivuoden alkua ja on vaalin alkaessa täysivaltainen. Ehdokas ei voi olla pankin palveluksessa eikä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

EHDOKASASETTELU 21.2.-28.3.2024

Kuka asettaa ehdokkaat?
Kymmenen POP Pankki Suomen Osuuspankin jäsentä (ennen vaalivuoden alkua jäseneksi hyväksyttyä ja täysivaltaista) keräävät ehdokaslistan, jossa tulee olla vähintään 2 ja enintään 80 ehdokasta.

Osuuspankin jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa ja allekirjoittaja ei itse voi olla vaalissa ehdokkaana. Sama henkilö saa olla ehdokkaana vain yhdessä listassa.

Lomakkeet voi täyttää kotisivuillamme
Ehdokasasettelussa käytettävät lomakkeet ohjeineen sekä pankin vaalijärjestys ovat saatavilla tältä sivulta sekä kaikista konttoreistamme. 

Ehdokaslistat liitteineen tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.3.2024 kello 16.00 mennessä osoitteella:

POP Pankki Suomen Osuuspankki
Keskusvaalilautakunta
Topeeka 31, 61800 Kauhajoki

Kauhajoella 14. helmikuuta 2024

POP Pankki
Suomen Osuuspankki
Keskusvaalilautakunta

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä