<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä
Kuvituskuva portaat ja kaksi ihmistä.

Tietosuojalauseke harjoittelu- ja työpaikkaa hakeville

Hakija hyväksyy, että hakijan henkilötiedot rekisteröidään ja niitä käsitellään rekrytoinnissa. Hakijan antamat tiedot ovat henkilöstöhallinnon työntekijöiden sekä organisaation rekrytoinnista vastaavien henkilöiden käytettävissä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Hakemuksessa hakijan antamat tiedot kerätään levyasemalle, jonne on pääsyoikeus vain nimetyillä henkilöillä.

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Syntymävuosi
  • Asuinpaikka
  • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Vastaukset hakulomakkeen seulontakysymyksiin

Lisätiedot:

  • CV
  • Henkilökohtainen hakukirje
  • Videohakemukset

Suomen Osuuspankki on hakijan henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä.

Suomen Osuuspankki käyttää tietoja hakijan työ-/harjoittelupaikkahakemuksen käsittelyyn. Hakemuksen käsittelyssä käytetään hakijaprofiilia, johon kootaan hakijan työhakemuksessa antamat tiedot. Hakijaprofiili voi kohdistua muihin rekrytointiprosesseihin tarkoittaen, että hakijaprofiilia voidaan käyttää muihin avoinna oleviin kuin haettuun työpaikkaan.

Rekrytointiprosessissamme voidaan käyttää yhtä tai useampia työpsykologisia testejä. Testeissä hakijan antamia vastauksia verrataan työpaikkaa koskevaan esimääritettyyn työpsykologiseen profiiliin. Työpsykologinen profiili perustuu osaamiseen ja muihin vaatimusprofiilista saataviin parametreihin. Työpsykologisten testien tuloksia voidaan käyttää perusteina päätettäessä, pääseekö hakija työpaikassa eteenpäin

Jos sinulla on kysyttävää, käänny työpaikkailmoituksessa annetun yhteyshenkilön puoleen.

Hakijan antamia tietoja pääsevät tarkastelemaan henkilöstöhallinnon työntekijät sekä organisaation rekrytoinnista vastaavat henkilöt. Jos hakijan henkilöllisyys on suojattu, pyydämme kääntymään työpaikkailmoituksessa annetun yhteyshenkilön puoleen. Hakijan on harkittava myös huolellisesti, mitä tietoja antaa hakemuksessaan. Ohjeistamme antamaan ainoastaan tietoja, jotka ovat kyseisen tehtävän kannalta merkityksellisiä.

Säilytämme hakijan tietoja 24 kk rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Jos hakija on jättänyt avoimen hakemuksen, säilytämme tietoja 6 kk ajan hakemuksen vastaanottamisesta.

Hakijalla on oikeus saada rekisteriote tiedoista, joita Suomen Osuuspankilla on hakijasta. Hakija saa myös antamansa tiedot pyynnöstä sähköisessä muodossa siirrettäväksi. Hakija voi myös käydä päivittämässä järjestelmässä virheellisiä tai muuttuneita tietoja tai poistaa kaikki hakijaa koskevat tiedot. Hakijalla on myös oikeus perua hakijan antama suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Tässä tapauksessa poistamme levyasemalta työhakemuksesi ja siihen liittyvät henkilötiedot.

Hakija voi esittää pyynnön saadakseen rekisteriotteen tai siirtotiedoston tiedoistaan kirjallisesti alla olevalla osoitteella. Hakija voi myös pyytää tietojensa korjaamista/poistamista tai esittää muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä.

Suomen Osuuspankki
Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
Topeeka 31, 61800 Kauhajoki

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä