Hoppa till innehåll

Enligt en finsk jämförelse är POP Banken den snabbaste och mest hållbara banken

Sortter Oy beställde en undersökning om finländarnas nöjdhet och förtroende för banktjänster av Taloustutkimus. I undersökningen utreddes också i vilken grad finländare jämför lån och krediter och kostnaderna för dem. POP Banken hörde till toppen i jämförelsen med betyget 4,3 på skalan 1–5. 

POP Banken fick särskilt beröm för sina digitala tjänster (4,3) och den snabba servicen (4,2). Även utbudet av betalkort ansågs vara heltäckande (4,2). Kundtjänsten fick också bra betyg (4.2). POP Bankens verksamhet ansågs vara den mest hållbara inom banksektorn (4,28). Dessutom uppskattar kunderna POP Bankens tydliga prissättning. 

– Vi vill vara en bank med snabba och också lättanvända tjänster. Den tydliga prissättningen utgör en del av vår servicemodell. Undersökningsresultaten stärker vår tro på att vi fattat rätt beslut när vi fokuserar på kundorienterad och snabb service, säger POP Bankens affärsverksamhetsdirektör Jaakko Pulli. 

Bostadslån jämförs oftast 

Enligt undersökningen jämförs banktjänster och kreditprodukter mer än under 2020. Bostadslån jämförs oftast: 54 % jämför priser alltid eller åtminstone ibland. Dock endast ca 8 % konkurrensutsatte sina bostadslån i fjol. 

Taloustutkimus Oy genomförde undersökningen om kundernas nöjdhet med och förtroende för bankernas och finansinstitutens tjänster 18–23.3.2021. I undersökningen deltog 937 personer. Undersökningen omfattade sju banker i Finland. Felmarginalen för de övergripande resultaten är högst ±3,2 procentenheter med 95 % konfidensintervall.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt