Hoppa till innehåll

Stor kundenkät om banksektorn: POP Banken har de nöjdaste privatkunderna

I EPSI Ratings enkät om banksektorn placerade sig POP Banken i toppen när det gäller privatkunder. Bankerna bedömdes utifrån fem kategorier som var image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdighet. ”POP Bankens segertåg har i det långa loppet varit exceptionellt övertygande”, konstaterar EPSI Ratings landschef Heidi Laitinen på tal om POP Bankens tolfte förstaplacering.

Enligt EPSI Rating har den förändrade räntemiljön påverkat kundernas nöjdhet med banker, men i den totala nöjdheten noterades inga förändringar på basis av de fem bedömningskategorierna. Kunder med bostadslån är rentav mer nöjda än kunder utan bostadslån. Bankens aktuella och tillförlitliga kommunikation stärker enligt enkäten kundupplevelsen bland både privat- och företagskunder.

Företagskunder upplever sig få allt bättre service

Privatkunderna har i EPSI Ratings sektorundersökningar i allmänhet varit mer nöjda med servicen än företagskunderna. I år blev utfallet dock det motsatta.

”Företagskundernas ökade nöjdhet beror framför allt på betydligt bättre service- och kontaktupplevelser, och till exempel rådgivningens kvalitet och den aktiva kommunikationen fick mycket bättre betyg än året innan”, säger Heidi Laitinen.

Bankernas satsningar på utveckling av företagskundernas serviceupplevelse återspeglades i marginella skillnader. De sex bästa bankerna, inklusive POP Banken, rymdes inom 3,6 indexpoäng

”Vi är mycket tacksamma för kundernas förtroende enligt EPSI-enkäten. Såsom enkäten visar består kundnöjdheten av många faktorer, även om allt i sista hand bygger på ömsesidig kommunikation. Kunderna värdesätter expertis, och på POP Banken har vi satsat mycket på detta för både privat- och företagskunder”, säger POP Bankens affärsverksamhetsdirektör Nuutti Härmä.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt