Hoppa till innehåll

En omfattande bankundersökning har publicerats: POP Banken är än en gång den bästa banken inom sektorn när det gäller kundnöjdhet

Enligt EPSI Ratings årliga kundundersökning inom banksektorn hade POP Banken än en gång de nöjdaste privat- och företagskunderna. När det gäller privatkunder har POP Banken varit 11 gånger på första plats i undersökningen. I fråga om företagskunder har POP Banken nu deltagit två gånger i undersökningen och varit etta bägge gångerna.

Enligt EPSI Ratings årliga kundundersökning inom banksektorn hade POP Banken än en gång de nöjdaste privat- och företagskunderna. När det gäller privatkunder har POP Banken varit 11 gånger på första plats i undersökningen. I fråga om företagskunder har POP Banken nu deltagit två gånger i undersökningen och varit etta bägge gångerna.

POP Banken var bättre än genomsnittet inom sektorn på alla områden som undersökningen omfattade, dvs. image, förväntningar, produkt- och servicekvalitet, valuta för pengarna samt kundnöjdhet och -trogenhet. Bland privatkunder anknöt POP Bankens största positiva avvikelse från sektorn till frågorna om kundserviceupplevelser, rådgivningstjänsternas kvalitet och upprätthållandet av kundrelationer.

Bland företagskunder ansågs POP Banken erbjuda smidiga banktjänster, överskrida förväntningarna och ge kunderna aktuell information. NPS, som mäter trogenheten hos POP Bankens företagskunder, steg från 49 till 58 poäng, medan andelen kunder som skulle rekommendera banken steg från 59 till hela 71 procent.

”De ekonomiska utsikterna har varit exceptionellt osäkra, först på grund av corona och nu på grund av kriget i Ukraina. I ett sådant läge tänker både privat- och företagskunderna efter hur de kan förbereda sig för framtiden och vid behov anpassa verksamheten. På POP Banken har vi långsiktigt satsat på att det ska vara lätt för kunderna att nå sina experter oberoende av kanal och få råd i ekonomiska frågor. Det är fint att notera hur våra prioriteringar också återspeglas i EPSI Ratings resultat”, konstaterar POP Bankcentralens vd Jaakko Pulli.

Kundnöjdheten är kopplad till resursprioriteringen och återspeglas också i rekryteringen

POP Banken har år efter år varit etta i EPSI Ratings privatkundundersökning. I företagsundersökningen deltog POP Banken nu för andra gången.

”Om man ser hur sektorn har utvecklats på ett allmänt plan till exempel under de senaste tio åren kan man konstatera att regleringen har ökat hela tiden, och det gäller alla aktörer. Kärnan i POP Bankens produkt- och serviceutveckling utgörs av optimal resursfördelning så att kunderna får tjänster som uppfyller eller rentav överträffar deras förväntningar. Det som är glädjande med tanke på vår rekrytering är att vårt engagemang i kundservice och vår framgång i EPSI Rating har uppmuntrat många att söka jobb hos POP Banken”, berättar Pulli.

Söker du efter en bra bank? Läs mera här.Paras_pankki22_ruusuke_yri_verkkosivut_SE

Mer information om undersökningen, EPSI Rating och POP Banken

EPSI Data Collection Services intervjuade 1 541 privatkunder över 18 år bosatta i Finland och 1 309 företagskunder för undersökningen Bank och finans 2021. Intervjuerna utfördes 19.7-26.8.2022.. Felmarginalerna för kundnöjdhet ligger generellt inom en gaffel på ca +/- 2,5–3,5indexpoäng på skalan 0–100. 

EPSI Rating är en icke-vinstdrivande akademisk organisation som ägs av Swedish Institute for Quality (SIQ), som i sin tur ägs av svenska staten.

 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt