Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn

Hur finansiera studietiden?

Studiestödet består av studiepenning, studielån och bostadsbidrag. Efter studiestödsreformen blev studielån en viktigare del av stödet. Detta har lett till att allt mer studielån har tagits efter reformen.

Syftet med studielånet vid sidan av de övriga formerna av studiestöd är att stödja finansieringen av dagliga utgifter för yrkes- och examensstuderande så att studeranden kan slutföra studierna enligt studieplanen, medan examen förbättrar sysselsättningsmöjligheterna, vilket möjliggör återbetalningen av lånet.

Hur ”fungerar” studielån?

Studielån är lån med statsborgen. Det är bra att ansöka om studiestöd efter att man har tagit emot en studieplats. Man ansöker om studiestödsbeslut hos Fpa, och i allmänhet är det klokt att ansöka om studiepenning och -lån samtidigt. När du fått beslutet om statsborgen kan du ansöka om studielån hos en bank via nätbanken eller med studielåneansökan.

Hur mycket studielån borde man ta?

I Finland är studielånet 300–650 euro i månaden beroende på ålder, studier och livssituation. Du behöver inte lyfta hela summan utan endast så mycket som du anser att du behöver för att finansiera dagliga utgifter. Till exempel är studier ofta avgiftsfria i Finland, men studerande måste i allmänhet stå för kostnader relaterade till boende, rörlighet och mat.

Om man uppskattar sina uppgifter blir det lättare att bedöma hur långt studiepenning och eventuellt bostadsbidrag räcker för att täcka dessa utgifter och hur mycket extra finansiering som behövs. Man kan till exempel anteckna inkomster och utgifter i Excel eller använda den avgiftsfria tjänsten penno.fi.

Återbetalning av studielån och framtidsplaner

Syftet med studiestödet är att göra det lättare för studerande att slutföra studierna inom den utsatta tiden. I allmänhet börjar återbetalningen av lånet ca 1,5 år efter utexamineringen. Det här ökar flexibiliteten när en nyutexaminerad etablerar sig i arbetslivet. Trots att statsborgen för studielån kan vara i kraft i hela 30 år kan studielån påverka möjligheterna att till exempel få bostadslån. Därför är det klokt att återbetala studielånet ganska snabbt.

När du ansöker om studielån är det bra att gå igenom framtidsplanerna. Om du för närvarande studerar på andra stadiet och planerar högskolestudier är det bra att tänka efter hur länge studierna kommer att pågå och hur sysselsättningsläget ser ut inom den bransch som du valt.

Jämför olika lånealternativ

Studielån är i första hand avsett för finansiering av studietiden. Banker och olika kreditinstitut erbjuder dessutom kredit för olika livssituationer. Då gäller det att uppmärksamma syftet med lånet. Behöver du en borgensman för lånet? Vilken återbetalningstid och vilka kostnader har lånet? Det gäller att omsorgsfullt gå igenom villkoren och kostnaderna för till exempel avbetalningsfinansiering och konsumentkrediter utan säkerhet.

Lån är lån som ska återbetalas oavsett om lånet har en borgensman eller inte. Om du till exempel bestämmer dig för att fortsätta studierna men Fpa indriver ditt tidigare studielån kan det hända att du inte får ny statsborgen.

Har du frågor om studielån eller andra låneärenden? Tveka inte att kontakta din bankkontaktperson. Han eller hon hjälper dig gärna med kalkylerna. På POP Ekonomistund kan du på ett mer övergripande sätt gå igenom din ekonomi och dina eventuella planer och möjligheterna att finansiera dem.

Artikeln baserar sig på en föreläsning om studielån som POP Banken gav under Penningveckan 2022 som riktar sig till högstadieelever och studerande på andra stadiet.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt