Hoppa till innehåll

Så här förber eder du dig på en uppgång i räntenivån – här finns tre exempel

Oroar du dig för stigande räntor? Man kan förbereda sig på stigande räntor, och det är dessutom klokt. Förlora inte nattsömnen utan ta del av tipsen om hur du kan förbereda dig på stigande räntor. 

Om räntenivån stiger återspeglas det snabbt i många finländares ekonomi. Många lån är nämligen bundna till korta räntor. Man kan dock förbereda sig på stigande räntor på olika sätt, till exempel med ränteskydd och sparande. Även olika försäkringar ger trygghet i överraskande situationer. 

1. Ränteskydd 

Det är klokt att överväga ränteskydd för stora och långfristiga lån, såsom bostadslån. Tack vare ränteskyddet kan du se till att månadsamorteringen på lånet hålls inom vissa gränser under den avtalade tiden. För att skydda dig mot en stigande räntenivå kan du välja räntetak, räntekorridor eller fast ränta. 

Räntekorridor går ut på att räntan har en övre och nedre gräns mellan vilka den kan variera. Då skyddar du dig mot högre räntor men gynnas av lägre räntor. 

Räntetak innebär en separat avtalad övre gräns som räntan inte kan överstiga. Då gynnas du också av lägre räntor. 

Fast ränta innebär i sin tur att den totala räntan på lånet är densamma under den tid om vilken avtalats med banken även om referensräntorna på marknaden skulle stiga. Fördelar med fast ränta är trygghet och förutsebarhet. Hur marknadsläget än ser ut förblir räntan densamma, och du behöver inte bekymra dig över stigande räntor. 

Kunden och banken avtalar alltid separat om räntekorridor, räntetak och fast ränta samt om giltighetstiden för dem. De kan också anslutas till befintliga lån. 

2. Sparande 

Man kan också förbereda sig på stigande räntor genom att spara. Genom fondsparande kan man bland annat samla ihop en buffert för överraskande ränteutgifter. Den förväntade avkastningen på fonder är i allmänhet betydligt högre jämfört med vanliga bankkonton. Syftet med fondinvesteringar är ofta också att gardera sig mot inflation. 

Med bostadslåneräknaren kan du testa hur olika räntenivåer påverkar de månatliga avbetalningarna på lån, och utifrån resultaten bedöma hur mycket du kan spara månatligen för din räntebuffert. 

3. Försäkringar 

I överraskande situationer hjälper också olika slags låneskydd, såsom POP Låneskydd och POP Låneförsäkring, dig att återbetala lån. POP Livförsäkring ger i sin tur din familj ekonomisk trygghet vid dödsfall. 
 

Om du oroar dig för stigande räntor eller behöver hjälp med att gardera dig mot stigande räntor kan du alltid boka tid för POP Webbmöte online eller möte på kontor. 

Läs mer om POP Bankens fonder
Ta del av våra försäkringar
Boka en POP Nätstund

 
Informationen i den här artikeln är inte avsedd att vara investeringsråd eller en rekommendation att köpa, sälja eller byta finansiella instrument. Värdet och avkastningen på finansiella instrument kan stiga eller sjunka, och investeraren kan förlora hela det investerade kapitalet. 
 
POP Låneskydd beviljas av Sp-Fondbolag Ab och Chubb, vars ombud POP Bankerna är. POP Låneförsäkring beviljas av AXA, vars ombud POP Banken är. POP Livförsäkring beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, vars ombud POP Bankerna är. Ta omsorgsfullt del av försäkringens produktinformation och villkor. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt