Hoppa till innehåll

Så här fixar du en intressebevakningsfullmäktig åt dig

Med intressebevakningsfullmakt förbereder du dig för tider när din funktionsförmåga avtar. Om du har en intressebevakningsfullmakt vet du vem som kommer att sköta dina ärenden om du själv inte längre kan göra det till exempel på grund av sjukdom.

1. Upprätta en intressebevakningsfullmakt medan du ännu har hälsan i behåll

Intressebevakningsfullmakt ska upprättas skriftligen. Fullmakten kan upprättas av en person som fyllt 18 år. I intressebevakningsfullmakten fastställs de ärenden som fullmakten omfattar. I allmänhet anknyter de till egendomsförvaltning eller sjukvård. I fullmakten fastställs också villkoren för fullmaktens ikraftträdande. Utan fullmakt kan till exempel en make inte sköta sin makes ärenden. Om fullmakt saknas förordnar magistraten eller domstolen en intressebevakare. Intressebevakningsfullmakt baserad på förtroende är dock ett mer flexibelt sätt att säkerställa att personliga ärenden sköts.

2. Tänk efter vem du väljer till intressebevakare

Att vara befullmäktigad är ett förtroendeuppdrag som medför ansvar. Förutom en primär befullmäktigad behövs sekundära befullmäktigade. Maken är i allmänhet primär befullmäktigad och barnen sekundära. Om din livssituation förändras till exempel på grund av äktenskapsskillnad och du vill byta intressebevakare kan du upprätta en ny fullmakt. I fullmakten kan du också fastställa hur den befullmäktigades verksamhet ska övervakas.

3. Intressebevakningsfullmakten träder i kraft först när den behövs

Fullmakten bestyrks inte på förhand. Intressebevakningsfullmakten träder i kraft när villkoret för detta uppfylls. Då ska den ursprungliga fullmakten och ett läkarutlåtande om fullmaktsgivarens försämrade funktionsförmåga lämnas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som bestyrker fullmakten.

4. Förvara den ursprungliga fullmakten omsorgsfullt

En kopia eller ett foto av fullmakten duger inte för bestyrkande av intressebevakningsfullmakten. Du kan ge den ursprungliga fullmakten till exempel till den primära befullmäktigade. Bankfack är ett bra förvaringsställe. Se till att den befullmäktigade har åtkomst till det.

5. Du får mer information om intressebevakningsfullmakter av din bank

Alla POP Banker har experter som kan upprätta intressebevakningsfullmakter. Fullmakten är lätt att upprätta på en bekant bank där du också i övrigt sköter konfidentiella ärenden. En handling som upprättats av banken uppfyller helt säkert också formkraven. Brister och fel i handlingen såsom underskrifter av jäviga vittnen ogiltigförklarar handlingen.

Ta också del av kampanjen Omissa käsissä (I egna händer) om intressebevakningsfullmakter som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata!

POP Pankki Lavias vd Mika Mäenpää intervjuades för artikeln. Texten publicerades ursprungligen i Koivunlehti i juni 2022.

Text: Sirkku Saariaho

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt