Hoppa till innehåll

POP Asien B

POP Asien-specialplaceringsfond placerar sina medel på den asiatiska aktiemarknaden via andra fonder.

POP Asien är en specialplaceringsfond eftersom den enligt stadgarna kan placera alla sina medel i andelar i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven i placeringsfondsdirektivet. POP Asien –specialplaceringsfond placerar sina medel med undantag av kontanter i placeringsfonden Morgan Stanley Asia Opportunity (målfonden). Av målfondens medel placeras minst 70 % i asiatiska bolags aktier. Den kan inte placera i japanska bolags aktier. Målfondens målsättning är en långsiktig värdeökning. Fondens jämförelseindex är indexet MSCI AC Asia Pacific ex. Japan Daily Net Total Return EUR som ingående följer prisutvecklingen och utdelningsavkastningen (s.k. avkastningsindex) för stora och medelstora företags aktier på utvecklade och tillväxtmarknader i Asien (inte Japan). Målfondens portföljförvaltare kan avvika betydligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom försäljningsvinster, återplaceras.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att avstå från sina andelar i fonden inom sju år.

POP Asien B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 83,89 €
1 dag
+0,72 %
1 mån
+8,05 %
3 mån
-0,53 %
12 mån
-10,43 %
3 år
-45,41 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
POP Asien B
Fondtyp
Aktiefond
Grundad
28.1.2019
Fondförvaltare
Lassi Kallio
Jämförelseindex
MSCI AC Aasia Pacific ex
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
1,00 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff

 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt