Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

Bonum Pankin hallinto

Bonum Pankki Oyj:n toimintoja ohjaa osakkeenomistaja, joka käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiökokous päättää pankin voitonjaosta ja valitsee hallituksen jäsenet. 

Pankkia edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Operatiiviset päätökset pankin liiketoiminnasta ja strategisista asioista tekee pankin hallitus. Hallituksen työskentely perustuu pankin yhtiöjärjestykseen, yhtiökokouksen päätöksiin ja lainsäädäntöön. Pankin toimitusjohtaja vastaa pankin operatiivisesta toiminnasta hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten ja pankin sisäisten ohjeiden mukaisesti. Tehtävään valittaessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on tehtävää vastaanottaessaan annettava Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys. 

Bonum Pankin hallitus

  • Jaakko Pulli, puheenjohtaja

  • Hanna Linna, varapuheenjohtaja

  • Ilkka Lähteenmäki, jäsen

  • Kirsi Salo, jäsen

Bonum Pankin johtoryhmä

  • Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
  • Petri Herala
  • Timo Hulkko
  • Anne Korte
  • Lassi Vepsäläinen
  • Juho Myllyniemi