Hyppää sisältöön

Miten inflaatio ja energiakustannukset vaikuttivat suomalaisiin kotitalouksiin? Tulo- ja asumismenojen vertailu vuosilta 2021 ja 2022

POP Pankki selvitti, miten kohonnut korkotaso ja kiihtynyt inflaatio sekä Ukrainan sodasta johtuneet markkinavaikutukset heijastuivat suomalaisten kotitalouksien tuloihin ja asumismenoihin. Erityyppisten kotitalouksien tulojen ja asumiseen liittyvien menojen kehitystä ja erotusta tarkasteltiin vuosien 2021 ja 2022 välillä eri kaupungeissa. Kaupunkikohtaisessa tarkastelussa esimerkkitaloudet joutuivat tiukimmille pääkaupunkiseudulla.

 

Esimerkkikotitalouksien tulojen ja menojen erotus vuodesta 2021 vuoteen 2022 kaupungeittain

Asumisen ja elintarvikkeiden, joiden voidaan ajatella olevan välttämättömyyksiä kotitalouksille, hinnat nousivat viime vuonna nopeammin kuin kuluttajahinnat keskimäärin. Tämä on tehnyt kotitalouksien tilanteesta erittäin haastavan, sillä välttämättömyyshyödykkeiden hintojen nousua on vaikea paeta. Asumisessa eniten inflaatiota on nostanut asuntolainojen keskikorkojen nousu sekä lämmitykseen käytettävän energian hinnan nousu.

”Muutamat viime vuodet ovat olleet hyvin vaihtelevia eri kotitalouksien näkökulmasta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan lapsiperheen kohdalla tulojen ja menojen ero vuoden sisään oli todella huomattava”, toteaa POP Pankin johtaja Timo Hulkko.

 

Esimerkkilapsiperhe tiukoilla kaikilla tarkastelupaikkakunnilla

Lapsiperhe, työssäkäyvät vanhemmat ja 2 lasta, omakotitalo 120 m2, omistus, sähkölämmitys

 

Käytettä-vissä olevien tulojen muutos

Korko-menojen muutos

Energia-menojen muutos

Tulojen ja menojen erotus vuodesta 2021 vuoteen 2022

Helsinki

2147

3550

2788

-4192

Jyväskylä

1853

1700

2788

-2635

Seinäjoki

1774

1650

2722

-2598

Turku

1871

1900

2744

-2774

Keskituloiset vanhemmat. Asuntolainan määrä on arvioitu olevan 75 prosenttia asunnon käyvästä arvosta. Sähkön vuosikulutus 20 000 kWh/vuosi. Energiamenojen muutos pitää sisällään sekä sähkön myynnin että siirron. Sähkön myyntihinta on oletettu samaksi kaikkiin kaupunkeihin. Siirtohinta vaihtelee kaupungeittain. Sähkön hinta on määritelty toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnan mukaan. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Energiavirasto, POP Pankin laskelmat

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan lapsiperheen tilanne on viime vuonna heikentynyt merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Helsingissä lapsiperheen vuosittaiset asumiseen liittyvät menot kasvoivat yli 4 000 euroa enemmän kuin käytettävissä olevat tulot. Muissa esitetyissä kaupungeissa erotus on 2 600 ja
2 800 euron välissä.

Eniten eroa kaupunkien välille tulee asuntolainan korkomenojen noususta. Helsingissä lapsiperheiden käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet eniten, mutta asuntolainan korkomenojen lisäys on jopa yli kaksinkertainen muihin kaupunkeihin nähden. 

Sähkön myyntihinta on oletettu samaksi kaikkiin kaupunkeihin, sillä kotitalous voi itse valita yrityksen, jolta sähkön ostaa. Sähkön siirtohinta puolestaan vaihtelee kaupungeittain. Siirtohintojen tasossa voi olla merkittäviäkin eroja kaupunkien välillä. Helsingissä ja Jyväskylässä sähkön siirtohinta ei noussut vuonna 2022 suhteessa vuoteen 2021. Seinäjoella ja Turussa puolestaan hinta hieman laski.

 

Keskituloisen pariskunnan tulot jopa kasvussa suhteessa menoihin, paitsi pääkaupunkiseudulla

Työssäkäyvä keskituloinen pariskunta, kerrostaloasunto 60 m2, omistus

 

Käytettävissä olevien tulojen muutos

Korkomenojen muutos

Vastike-menojen muutos

Käyttösähkömenojen muutos

Tulojen ja menojen erotus vuodesta 2021 vuoteen 2022

Helsinki

1997

2611

36

279

-929

Jyväskylä

1703

927

446

279

51

Seinäjoki

1624

914

-22

272

460

Turku

1721

1302

-310

274

454

Asuntolainan määrän on arvioitu olevan 75 prosenttia asunnon käyvästä arvosta. Käyttösähkön vuosikulutus on 2 000 kWh/vuosi. Energiamenojen muutos pitää sisällään sekä sähkön myynnin että siirron. Sähkön myyntihinta on oletettu samaksi kaikkiin kaupunkeihin. Siirtohinta vaihtelee kaupungeittain. Siirtohinta vaihtelee kaupungeittain. Sähkön hinta on määritelty toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnan mukaan. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Energiavirasto, POP Pankin laskelmat

 

Keskituloisen pariskunnan tilanne on ollut selvästi parempi kuin lapsiperheen, sillä heidän asumiseensa liittyvät menonsa ovat kasvaneet selvästi vähemmän.

Helsingissä pariskunnan tilanne on ollut huomattavasti heikompi kuin muissa tarkastelluissa kaupungeissa johtuen korkomenojen voimakkaammasta noususta. Muissa kaupungeissa lapsettoman työssäkäyvän pariskunnan asumismenot ovat kasvaneet jopa vähemmän kuin kotitalouden käytettävissä olevat tulot. Vastikemenot ovat kasvaneet eniten Jyväskylässä. Seinäjoella ja Turussa vastikemenot ovat jopa pienentyneet.

Eläkeläispariskunnalla ei välttämättä huolta asuntolainan koroista, mutta lämmitysöljyn hinta puraisi tuloihin ison loven

Eläkeläispariskunta, omakotitalo 120 m2, omistus, öljylämmitys

 

Käytettä-vissä olevien tulojen muutos

Korko-menojen muutos

Lämmitys-öljymenojen muutos

Käyttösähkömenojen muutos

Tulojen ja menojen erotus vuodesta 2021 vuoteen 2022

Helsinki

1043

465

1688

697

-2212

Jyväskylä

827

219

1688

697

-1982

Seinäjoki

782

213

1688

681

-1968

Turku

859

242

1688

686

-1990

Asuntolainan määrän on arvioitu olevan 5 prosenttia asunnon käyvästä arvosta. Polttoöljyn hinta on oletettu samaksi kaikissa kaupungeissa. Käyttösähkön vuosikulutus on 5 000 kWh/vuosi. Energiamenojen muutos pitää sisällään sekä sähkön myynnin että siirron. Sähkön myyntihinta on oletettu samaksi kaikkiin kaupunkeihin. Siirtohinta vaihtelee kaupungeittain. Sähkön hinta on määritelty toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnan mukaan. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Energiavirasto, POP Pankin omat laskelmat

Myös öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvien eläkeläistalouksien tilanne on ollut erittäin haastava viime vuonna. Lämmitysöljyn hinnan nousu kasvatti merkittävästi öljylämmitteisten omakotitalojen asumismenoja.

Eläkeläistalouksien viime vuoden tilanne vaihteli verrattain vähän kaupungin suhteen. Suurin syy tähän on se, että eläkeläistalouksilla korkomenojen nousun vaikutus on melko pieni, koska laina odotetaan lähes maksetuksi. Monilla eläkeläistalouksilla on jopa velaton omistusasunto, joten asuntolainojen koron nousu ei ole koskettanut juuri heitä.

Säästöt puskuroivat ostovoiman heikkenemistä

Kotitalouksien varallisuusasemalla on paljon vaikutusta siihen, miten se selviää äkillisistä taloudellisista muutoksista. Tilastokeskuksen vuoden 2019 tietojen mukaan lähes kaikilla kotitalouksilla on säästöjä tilillä, säästöjen määrä kuitenkin vaihtelee hyvin paljon. 

Kevään aikana kotitalouksien tilanne on helpottanut energiamenojen osalta, kun polttoöljyn ja sähkön hinta on tullut selvästi alaspäin huippulukemista. Korkojen nousun vaikutus heijastuu vielä tämän vuoden ajan kotitalouksien asumismenoihin, mutta loppuvuotta kohti 12 kuukauden Euriborin nousun ennustetaan hiipuvan.

Tänä vuonna kotitalouksien ansiotulojen kehitys on verrattain reipasta, mutta korkealla pysyvä inflaatio pitää ostovoiman kehityksen edelleen negatiivisena. 

”Isossa kuvassa suomalaisten kotitalouksien ostovoima on heikentynyt historiallisen voimakkaasti palkankorotusten jäädessä jälkeen nopeasti kiihtyneestä inflaatiosta. Muutosta tilanteeseen on odotettavissa ensi vuoden puolella, jolloin inflaatio olisi ennusteemme mukaan hellittämässä jossain määrin. Nähtäväksi jää, miten uuden hallituksen talousohjelmaa lähdetään toteuttamaan ja miten linjaukset kohdentuvat eri kotitalouksiin”, Hulkko summaa.

  Tutustu POP Pankin kansalaisennusteeseen 1/2023

 

 

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä