Hyppää sisältöön

Melan vieraskynä: Tavoiteasetanta, johtamistaidot ja talousosaaminen tärkeitä taitoja maatilalla

Välitä viljelijästä -projekti sai alkunsa vuoden 2016 traktorimarssista, jossa maatalousyrittäjät ajoivat traktoreilla Helsinkiin Senaatintorille. Tällä haluttiin herättää huomio maatalouden vakaviin kannattavuushaasteisiin. Aluksi vuoden mittaisen rahoituksen saanut projekti on auttanut maatalousyrittäjiä nyt reilun kuuden vuoden ajan ja jatkorahoitus on saatu vuoteen 2024 saakka. Projektissa on kohdattu jo tuhansia maatalousyrittäjiä, joilla on ollut mitä moninaisempia haasteita talouteen ja työkykyyn liittyen.

Näiden lisäksi projektissa on yhdessä yrittäjän kanssa etsitty ratkaisuja mm. erilaisiin ihmissuhdeongelmiin, tilan tuotannon hallittuun lopettamiseen, eläinsuojeluasioihin ja moniin muihin maatilayrittämisessä eteen tuleviin haasteellisiin tilanteisiin. Tässä blogissa keskitytään eniten taloushaasteisiin, mutta sivutaan vähän myös hyvinvointia.

Mistä talousongelmat johtuvat? 

Projektin kuusi toimintavuotta ovat antaneet näkymän siihen, mistä syystä joillakin tiloilla kohdataan taloushaasteita. Maatalouden heikko kannattavuus on yksi iso juurisyy talousongelmille. Samoin ennakoimattomat nopeat muutokset (esim. Ukrainan sota ja Venäjän pakotteet) aiheuttavat taloushuolia. Väärään aikaan tehty investointikin voi viedä talouden kuralle.  

Monesti ongelmia aiheuttavat myös liian suuri lainamäärä maksukykyyn nähden tai liian tiukka lainanlyhennysohjelma. Pikavipit, leasing-sopimukset sekä osamaksut voivat lisätä vielä velkakierrettä ellei niiden ottamista ole harkinnut tarkkaan. Viljelijät ovat myös velkaa toisilleen. Jos vaikkapa viljaa toiselta viljelijältä ostanut tila ei maksakaan viljakuormiaan heikon taloustilanteensa takia, myös myyvän tilan yrittäjä voi joutua talousongelmiin. Taustalla talousongelmissa voi olla myös uupumus. Usein on kuitenkin vaikea sanoa, kumpi oli ensin, taloushaasteet vai uupuminen. 

Jotkut tiloista pärjäävät haasteellisessakin tilanteessa hyvin. Alla olevaan listaan on kerätty asioita, joiden huomioiminen auttaa selviytymään haasteista.  Lista ei ole täydellinen ohjeistus, vaan ennemmin pieni vinkkilista siitä, mitä jokaisen yrittäjän kannattaa pohtia. 

1. Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

Maatilayrityksellä pitää olla strategia ja tavoitteet niin kuin muillakin yrityksillä. Pelkkä tuottaminen ei riitä. Millaiset tavoitteet sinun maatilayrityksessäsi on? Onko tavoitteet asetettu tuotannolle vai kannattavuudelle? 

Oletko miettinyt, että omalle hyvinvoinnillekin olisi hyvä asettaa tavoitteet? Jos ihminen tekee vain koko ajan töitä, niin uupumus tulee melko varmasti jossakin vaiheessa eteen. Siksi on syytä varata itselle myös rentoutumishetkiä ja lomapäiviä. Hyvään maatilayrityksen johtamiseen kuuluu myös vapaa-ajan etukäteissuunnittelu. 

2. Yrityksen johtaminen ja talousosaaminen tärkeää

Yrityksen johtaminen on keskeinen asia maatilayrityksen toiminnassa. Tuotanto-osaamisen lisäksi on tärkeää, että osaa johtaa yritystä ja yrityksen taloutta. Menestyvät yrittäjät kehittävät osaamistaan koko ajan. Tärkeää on seurata sitä, mitä ympärillä tapahtuu ja miten maatalous muuttuu ja hakea aina tarvittaessa lisäoppia. Maatalouskin on businesta, joten liiketoiminnan oppeja on hyvä osata. Jos maatilayrityksessä on vierasta työvoimaa, yrittäjän tulee osata myös henkilöstöjohtamista.  

Talouspuolella on entistä tärkeämpää osata ostaa ja myydä, niin tuotantopanoksia kuin tuotteitakin. Huomiota kannattaa kiinnittää myös yksityistalouden kuluihin. Tärkeää on, että yritystoiminnalla ja yksityistaloudella on kummallakin oma tilinsä. Näin kummankin tuloja ja menoja pystytään seuraamaan erillisinä. Kun talous pysyy hallinnassa, pystytään välttämään myös kalliita pikavippejä. 

3. Jos ongelmia ilmenee, puhu niistä avoimesti ja hae ajoissa apua

Jokaiselle tulee kuitenkin joskus haasteellisia tilanteita eteen. Välitä viljelijästä -projektissa on huomattu, että nämä haasteet kuvitellaan usein pienemmiksi kuin ne ovat tai sitten ollaan aivan liian myöhään liikkeellä; yritetään salata asioita, kun ajatellaan, että vain minulla on tällaisia ongelmia. Moni yrittäjä yrittää selviytyä liian pitkään itse; esimerkiksi puolisokaan ei tiedä kuinka paljon tilalla on maksamattomia laskuja. 

Nämä ovat molemmat tilanteita, joissa on tärkeää puhua ajoissa. Mitä aikaisemmin asiat otetaan puheeksi, sitä helpompi niitä on ratkaista. Jos annetaan ajan vain kulua, eikä tartuta asioiden hoitamiseen, edessä voi olla saneeraus tai jopa konkurssi. Siksi haasteisiin täytyy tarttua silloin, kun ne ovat vielä pieniä.  

Käänny siis haasteiden keskellä rohkeasi auttajien puoleen. Älä häpeile tilannettasi. Välitä viljelijästä -projekti on yksi mahdollinen auttajataho. Projektin työntekijä tulee pyynnöstä tilalle keskustelemaan kanssasi ja etsimään mahdollisia ratkaisuja ja auttajatahoja. Hän voi auttaa sinua myös neuvotteluissa pankin kanssa. Apu on aina maksutonta. Projektityöntekijöiden yhteystiedot löydät Melan nettisivuilta: www.mela.fi/projekti

Yhteenvetona voi siis todeta: Johda yritystäsi tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, myös hyvinvoinnin suuntaan. Jos tarvitset apua, ole ajoissa liikkeellä, matalalla kynnyksellä. 

Kirjoittaja on Mela-projektissa työskennellyt Pirjo Ristola. POP Pankki liittyi Mela-projektin yhteistyöverkostoon syksyllä 2022.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä