Hyppää sisältöön

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus – näin onnistut

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus turvaa yritystoiminnan jatkumisen tilanteessa, jossa yrittäjä ei kykene hoitamaan yrityksen asioita esimerkiksi sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Edunvalvontavaltuutus kannattaa aina tehdä yhdessä ammattilaisen kanssa. Juristi Anne Puolakka POP Pankki Järvi-Suomesta kertoo, kuinka onnistunut edunvalvontavaltuutus syntyy.

1. Miksi yrittäjän kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutuksella voit valtuuttaa toisen ihmisen hoitamaan asioitasi tilanteessa, jossa olet itse estynyt hoitamasta niitä. Syitä voivat olla vaikkapa sairastuminen tai onnettomuus. Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt oikeuskelpoinen henkilö, mutta yrittäjälle sen tekeminen on erityisen tärkeää.

Kuvassa on yrittäjiä neuvova POP Pankki Järvi-Suomen juristi Anne Puolakka"Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole tehnyt ja yrittäjälle sattuu jotain, yritystoiminta voi pahimmillaan halvaantua, kun kukaan ei voi enää hoitaa yrityksen asioita”, POP Pankki Järvi-Suomen juristi Anne Puolakka toteaa.

Yleinen väärinkäsitys on, että aviopuoliso voisi hoitaa kumppaninsa tai lapsi vanhempansa henkilökohtaisia ja yrityksen asioita.

”Meillä pankissa on lähes arkipäivää, että on tapahtunut onnettomuus tai sairaskohtaus ja puoliso tulee hoitamaan kumppaninsa yrityksen asioita. Joudumme toteamaan, että ilman edunvalvontavaltakirjaa ei valitettavasti ole oikeuksia hoitaa näitä asioita.”

Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä silloin, kun asiat ovat vielä kunnossa. Tämä on tärkeää esimerkiksi etenevissä muistisairauksissa. Kun asianomainen ei enää ymmärrä, mistä valtuutuksessa on kyse, sen tekeminen on myöhäistä.

”Olen nähnyt lukemattomat kerrat, että kun edunvalvontavaltakirja on tehty, ihmisiltä putoaa huoli harteilta. Sitten tietää, että asia on hoidossa ja elämää voi jatkaa normaalisti.”

2. Entä jos edunvalvontavaltuutusta ei ole tehty?

Jos yrittäjä ei kykene hoitamaan asioitaan vaikkapa sairastumisen takia, käräjäoikeus tai Digi- ja väestötietovirasto voi määrätä asianomaiselle yleisen edunvalvojan.

Prosessi voi kestää yrityksen kannalta harmillisen kauan. Edunvalvontavaltuutettu pääsee tavallisesti hoitamaan yrityksen asioita nopeammin, mikä voi olla tärkeää esimerkiksi yritystoiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden kannalta. Lisäksi edunvalvontavaltuutettu voi valtuutuksen nojalla hoitaa yrityksen asioita laaja-alaisemmin kuin yleinen edunvalvontavaltuutettu.

Edunvalvontavaltuutuksen etu on myös se, että yrittäjä voi itse arvioida, kuka tai ketkä ovat soveltuvia hoitamaan yrityksen asioita hänen puolestaan – vaikkapa puoliso tai yrityskumppani. Hän voi myös valtuuttaa eri henkilöt hoitamaan henkilökohtaisia ja yrityksen asioita.

”Julkiset edunvalvojat hoitavat pääosin ihmisten henkilökohtaisia asioita. Heidän mahdollisuutensa vastata yrittäjän tarpeisiin voivat olla rajalliset.”

3. Mitä yrittäjän edunvalvoja on valtuutettu tekemään?

Tämä riippuu siitä, mitä edunvalvontavaltakirjaan on kirjattu. Lain mukaan valtakirjasta pitää käydä ilmi, kuka asianomaisen asioita saa hoitaa ja kuinka niitä toivotaan hoidettavan.

”Valtuutetulla voi olla esimerkiksi valtuus lahjoittaa yrittäjän omistamat osakkeet tämän lapsille, eli suorittaa yrityksessä sukupolvenvaihdos, tai myydä osakkeet eteenpäin sopivaksi katsomaansa hintaan.”

Valtuuttaja voit myös määritellä, kuinka valtuutetun toimintaa valvotaan – esimerkiksi täytyykö valtuutetun tehdä vuosiraportti tekemistään toimenpiteistä Digi- ja väestötietovirastoon.

”Edunvalvontavaltuutukseen ei kannata määrittää liian tiukkoja tai löyhiä ehtoja. Paras lopputulos syntyy yhdessä lakiammattilaisen kanssa. Näin valtakirjakirja täyttää varmasti lain vaatimukset ja on paras mahdollinen turva yrityksen tulevaisuudelle.”

4. Kenet yrittäjä voi valtuuttaa edunvalvojaksi?

Yrittäjä voi valtuuttaa edunvalvojakseen täysi-ikäisen oikeustoimikelpoisen henkilön. Päävaltuutettuja voi olla useampi, jos yrittäjä toivoo, että eri henkilöt hoitavat yrityksen ja yrittäjän henkilökohtaisia asioita.

Muistathan varmistaa, että toivomasi henkilöt ovat suostuvaisia ryhtymään edunvalvojiksesi. Näin vältytään yllätyksiltä, jos edunvalvonnalle tulee tarvetta.

”Valtuutetulla on oikeus myös kieltäytyä edunvalvontavaltuutetun tehtävästä.”

Päävaltuutetun lisäksi on suositeltavaa valita:

 • varavaltuutettu, joka voi tuurata päävaltuutettua määräaikaisesti
 • toissijainen valtuutettu, joka voi astua päävaltuutetun rooliin, jos päävaltuutettu kieltäytyy tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään.

”Esimerkiksi jos yrittäjäpariskunta on valtuuttanut toisensa ja heille sattuu yhtä aikaa jotain, taustalla on hyvä olla toissijainen ja varavaltuutettu, joka ottaa asian hoitaakseen. Usein nämä ovat sama henkilö.”

5. Miten yrittäjän edunvalvontavaltuutus tehdään?

Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä yhdessä lakiammattilaisen kanssa. Näin valtakirja tulee tehtyä varmasti oikein, ja se voidaan varmasti saattaa voimaan, jos edunvalvonnalle tulee tarve.

”Näemme pankissa usein itse tehtyjä edunvalvontavaltakirjoja, jotka eivät täytä lain asettamia muotosäännöksiä.”

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen onnistuu ajan varauksella POP Pankin juristin kanssa huolimatta siitä, minkä pankin asiakas olet.

”Läheskään kaikilla pankeilla ei ole tarjota tätä palvelua. Meillä on tässä vahva osaaminen.”

Puolakalla on pitkä kokemus edunvalvontavaltuutuksien tekemisestä yrittäjien kanssa. Hän kertoo, että jokainen valtuutus on erilainen, koska yrittäjien tarpeet vaihtelevat.

”Esitän yrittäjälle kysymyksiä, ja usein hän myös itse kertoo, mitä asioita haluaa valtuutukseen. Joskus käymme asioita hyvinkin tarkasti läpi ja mietimme kokonaisuutta.”

Samassa edunvalvontavaltakirjassa määritetään paitsi yrityksen myös yrittäjän henkilökohtaisten asioiden hoitamisesta.

Edunvalvontavaltakirja voidaan tehdä pankin konttorilla, etätapaamisessa tai puhelimitse. Allekirjoitus täytyy kuitenkin hoitaa pankissa kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Todistajina toimivat pankin toimihenkilöt. Joskus yrittäjäpariskunta tai vanhempi ja lapsi tulevat tekemään edunvalvontavaltuutuksen pankkiin yhtä aikaa. Näin palvelun hinta on hieman edullisempi. Edunvalvontavaltakirjan laadinnan hinta vaihtelee POP Pankeissa.

”Valtuutusta tehdessä käydään läpi henkilökohtaisia asioita, kuten omaisuutta ja perhesuhteita, joten se on mielekästä tehdä yksin tai yhdessä läheisen ihmisen kanssa.”

Edunvalvontavaltakirja tulee säilyttää niin, että se on tarpeen tullen valtuutetun saatavilla, vaikkapa pankin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa. Kun edunvalvonnalle tulee tarve, valtuutettu hakee edunvalvontavaltuutuksen täytäntöönpanoa Digi- ja väestötietovirastosta.

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus – muista nämä:

 • Kukaan – edes puoliso tai oma lapsi – ei voi hoitaa yrittäjän asioita ilman edunvalvontavaltuutusta.
 • Jos et ole tehnyt edunvalvontavaltuutusta ja edunvalvonnalle tulee tarvetta, Digi- ja väestötietovirasto voi määrätä sinulle yleisen edunvalvojan.
 • Tee edunvalvontavaltakirja lakiammattilaisen kanssa, jotta se vastaa varmasti tarpeisiisi ja lain vaatimuksiin.
 • Voit halutessasi valtuuttaa eri henkilöt hoitamaan henkilökohtaisia ja yrityksesi asioita.
 • Muista määrittää päävaltuutettu, vara- ja toissijainen valtuutettu.
 • Edunvalvontavaltakirjaan on hyvä kirjata edunvalvontavaltuutetun henkilötunnus.
 • Voit tehdä edunvalvontavaltuutuksen POP Pankin juristin kanssa huolimatta siitä, minkä pankin asiakas olet.
 • Edunvalvontavaltakirja tulee säilyttää niin, että valtuutetulla on siihen pääsy.
 • Kun edunvalvonnalle tulee tarve, valtuutettu hakee edunvalvontavaltuutuksen täytäntöönpanoa Digi- ja väestötietovirastosta.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä