Hyppää sisältöön

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus voi olla ratkaiseva asiakirja yritystoiminnan jatkamisen kannalta 

Edunvalvontavaltuutuksella yrittäjä voi määritellä, kenet hän valtuuttaa päättämään yrityksen asioista, mikäli yrittäjä ei itse ole kykenevä tekemään päätöksiä esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden vuoksi. Edunvalvontavaltuutuksella yrittäjä voi antaa valtuutetulle laajat mahdollisuudet toimia yrityksensä puolesta.

Mitä tapahtuu, jos yrittäjä joutuu vakavaan onnettomuuteen tai hänen päätöksentekokykyynsä vaikuttava sairaus pääsee salakavalasti etenemään? Vakuutus ja sairaspäiväraha voivat auttaa yrittäjän henkilökohtaisen elämän osalta, mutta miten varmistaa yrityksen toiminnan kannalta tärkeiden päätösten tekeminen? POP Pankin lainopilliset asiantuntijat Soile Pusa ja Marjo Vartiamäki ovat työssään tekemisissä erilaisten yrittäjiä yllättäen kohdanneiden tilanteiden kanssa. Osalle voi tulla yllätyksenä esimerkiksi se, että aviopuoliso ei voi yrittäjän puolesta hoitaa pankkiasioita pelkällä avioliittostatuksella tai että valtakirjan tai tilinkäyttöoikeuden nojalla voisi hoitaa yrityksen asioita silloin, kun yrittäjä menettää kykynsä hoitaa yrityksen asioita.  

”Moni saattaa liittää mielessään edunvalvontavaltuutuksen vanhempia ihmisiä koskevaksi asiaksi, mutta itseasiassa se voi olla ratkaisevan tärkeä asiakirja jokaiselle; etenkin pienyrittäjälle. Mikäli henkilö menettää päätöksentekokykynsä, kuka voi hoitaa asioita hänen puolestaan? Henkilölle voidaan hakea edunvalvoja, joka hoitaa asioita holhoustoimilain nojalla tai jos kyseinen henkilö on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen, valtuutettu voi ottaa yrityksen asiat hoidettavakseen, edellyttäen, että siitä on edunvalvontavaltuutuksessa mainittu”, summaa aihetta POP Pankki -ryhmään kuuluvan Järvi-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Soile Pusa.  

Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta ovat eri asioita 

”Yleisellä edunvalvojalla saattaa olla satoja päämiehiä, joten hänellä ei välttämättä ole mahdollisuuksia paneutua yrityksen toimialaan ja itse yrityksen toimintaan. Edunvalvontavaltuutuksella yrittäjä voi valtuuttaa luottamansa henkilön hoitamaan sekä omia että yrityksen asioita”, jatkaa POP Pankki -ryhmään niin ikään kuuluvan Suomen Osuuspankin lainopillisia palveluja edustava Marjo Vartiamäki.  

”Edunvalvontavaltuutukseen kirjaamillaan asioilla yrittäjä mahdollistaa sen, että hänen oma äänensä kuuluu yrityksen päätöksenteossa, vaikkei hän olisi itse tekemässä päätöksiä. Esimerkiksi edunvalvontavaltuutukseen voi kirjata, mitä yrityksen tai yrittäjän omaisuutta valtuutettu voi tarvittaessa pantata. Hoidettaessa yrityksen asioita kyseinen oikeus voi olla ratkaiseva yrityksen maksuvalmiuden kannalta. Lisäksi esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen mahdollistaminen tilanteessa, jossa yrittäjä ei itse ole kykenevä itsenäisiin päätöksiin, on yksi edunvalvontavaltuutuksen suurimpia etuja. Mikäli yrittäjä on holhoustoimilain mukaisesti edunvalvottava, sukupolvenvaihdos ei ole mahdollista, koska holhoustoimilaki ei salli päämiehen omaisuuden lahjoittamista”, tarkentaa Soile Pusa.  

”Edunvalvontavaltuutuksesta ei kuitenkaan kannata tehdä liian yksityiskohtaista, sillä kaikkea ei pysty ennakoimaan tässä maailmantilanteessa ja tällöin voi tulla sitoneeksi valtuutetun käsiä liikaa. Edunvalvontavaltuutuksen lisäksi yrittäjän kannattaakin tehdä erilliset toimiohjeet, jotka toimivat eräänlaisena karttana valtuutetulle”, vinkkaa Vartiamäki.  

Kenet valtuuttaa ja miten edetä edunvalvontavaltuutuksen kanssa ylipäätään?

”Valtuuttaa voi kenet tahansa täysi-ikäisen ja oikeustoimikelpoisen henkilön. Yritystoiminnan kannalta valtuutetuksi kannattaa kuitenkin miettiä henkilöä, joka ymmärtää yrityksen toimialaa ja jolla on toiminnan jatkumisen kannalta sopivaa tietotaitoa ja kehen ylipäätään yrittäjä voi luottaa”, listaa Marjo Vartiamäki.  

”Puoliso voi olla valtuutettu, joskin kannattaa miettiä sitä, että jos molemmat puolisoista on samaa ikäluokkaa, onko toisella kykyä jatkaa asioiden hoitamista. Lapset voivat myös olla vaihtoehto, etenkin jos he ovat olleet yrityksen toiminnassa entuudestaan mukana. Omasta yrittäjäverkostosta voi myös mahdollisesti löytyä ainakin esteetön valtuutettu. Esteetön valtuutettu tarvitaan varsinaisen valtuutetun lisäksi, sillä esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa varsinainen valtuutettu voi olla esteellinen tekemään päätöksiä”, muistuttaa Pusa.

”Edunvalvontavaltuutuksesta kannattaa aina jutella valtuutetuksi mietityn henkilön kanssa. Yritystoiminnan jatkamisen kannalta tämä on erityisen tärkeää, sillä valtuutetun on hyvä tiedostaa, mihin on ryhtymässä”, toteavat Pusa ja Vartiamäki yhdessä.

Riskikartoitusta yrityksen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi

Edunvalvontavaltuutuksien tekeminen ja niiden huomioiminen pankkiasioinnissa on POP Pankeissa arkipäivää.  

”Pankki tuntee yrityksen toiminnan entuudestaan ja siksi pankin asiantuntija voi olla hyvä sparrauskumppani yrittäjälle edunvalvontavaltuutuksen sisältöä mietittäessä. Pankin asiantuntija voi auttaa tarkastelemaan asioita numeroiden ja yrittäjän tilanteen kannalta. Samalla yrittäjä tulee tehneeksi yrityksensä riskikartoitusta”, miettii Soile Pusa ja jatkaa: ”Esimerkiksi yritysmuoto ja toiminnan laajuus voivat vaikuttaa edunvalvontavaltuutuksen sisältöön. Siksi tämä asiakirja, jos mikä, kannattaa tehdä räätälöidysti yrittäjälle huomioiden henkilökohtaisten ja yrityksen asioiden hoitaminen”.  

”Usein kuulee, että eikö riitä, jos annan valitsemalleni henkilölle valtakirjan hoitaa asioita. Kyllä valtakirjallakin voi hoitaa asioita tiettyyn pisteeseen: Käytännössä valtakirjalla ei voi toimia, ellei valtuuttaja kykene itse valvomaan, mihin ja miten hänen antamaan valtakirjaa käytetään. Lisäksi valtakirjan pitäisi olla hyvin tarkoin määriteltyyn tarkoitukseen yksilöity. Valtakirjalla ei missään tapauksessa saavuteta samoja hyötyjä kuin hyvin laaditulla edunvalvontavaltuutuksella. Hinta-hyötysuhteessa edunvalvontavaltuutus maksaa varmasti itsensä takaisin, sanoo Marjo Vartiamäki.

Edunvalvontavaltuutus tiivistetysti 

  • Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä ja sen voi myös muuttaa koska tahansa valtuuttajan ollessa oikeustoimikelpoinen. 
  • Edunvalvontavaltakirja on ns. uinuva asiakirja eli otetaan käyttöön vasta, kun henkilö menettää oikeustoimikelpoisuutensa
  • Edunvalvontavaltuutus voidaan ottaa käyttöön vasta, kun Digi- ja väestötietovirasto rekisteröinyt valtuutuksen.
  • Edunvalvontavaltuutuksen voi myös peruuttaa, jos henkilön toimintakyky ja päätöksenkyky palautuvat esimerkiksi onnettomuuden jälkeen. 
  • Edunvalvontavaltuutus päättyy, mikäli valtuuttaja menehtyy.
  • Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä asiantuntijan kanssa, jotta se vastaa yrittäjän ja yrityksen tarpeita ja että määrämuotoinen asiakirja on lainvoimainen riippumattomine todistajineen. 

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä