Hyppää sisältöön

Yrittäjät kysyivät, pankit vastasivat – miten estää pelikaanin lentäminen turbiiniin?

Mistä yrittäjä voi tunnistaa pyörittävänsä riskibisnestä? Mitä tällöin pitäisi tehdä? POP Pankin yritysrahoitusasiantuntijat vastasivat yrittäjien kysymyksiin Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien 9.3.2022 järjestämässä yrittäjäillassa. Ohessa on koottuna illan pääkysymykset ja vastaukset niihin.

Missä kohtaa pankkia alkaa kiinnostaa yrityksen tilin saldo?

Antti Savola, toimitusjohtaja, POP Pankki Kurikka: Meillä asiointi perustuu siihen, että yhteydenpito asiakkaan kanssa on avointa puolin ja toisin. Kun luottamusta on molemmin puolin ja pankissa tiedetään, miten yrityksellä menee, ei saldoa välttämättä tarvitse seurata. Jos yritys on hakemassa rahoitusta, tällöin pankkia luonnollisesti kiinnostaa, mitä ollaan rahoittamassa sekä samalla käydään läpi kassan ja käyttöpääoman tilannetta.

Tuomas Tissari, asiakkuusjohtaja, POP Pankki Lakeus: Jos lainat jäävät maksamatta, silloin pankilla on velvollisuus tarkistaa, että tilillä on rahaa. Muutoin yrityksen tiedot tarkistetaan tarpeen mukaan eli juuri rahoitusta hakiessa tai jos yritys hakee muutoksia lainaan ja niin edelleen. Saldoon kiinnitetään useimmiten enemmän huomiota silloin, jos kyseessä on uusi yritys.

Antti Savola: Tietysti täytyy myös huomioida, että tilanteet muuttuvat tänä päivänä nopeasti. Esimerkiksi jos tilinpäätös on tehty vuoden vaihteessa ja toisella kvartaalilla ilmenee rahoitustarpeita, niin tällöin voi olla hyvä käydä pankin kanssa kirjanpitoa tietyltä osin läpi.

Yrityksen kannattavuus ja maksuvalmius, mitä ne kertovat pankille?

Antti Savola: Maksuvalmius kuvaa velvoitteiden hoitamiskykyä, kun taas kannattavuus toiminnan mielekkyyttä eli kirjaimellisesti kannattavuutta. On myös hyvä huomata, että kannattavuus ei ole sama asia kuin tuottavuus. Kannattavuuteen vaikuttaa moni muukin tekijä kuin pelkkä tuotto.

Tuomas Tissari: Pankki on kannattavuuden kautta kiinnostunut yrityksen tulevaisuudesta, koska on myös meidän sekä alueen että yhteiskunnan etu, että yrittäjä menestyy ja toiminta on pitkäjänteistä.

Mitkä ovat yrittäjien kompastuskivet pankin näkökulmasta?

Antti Savola: Nämä ovat hyvin yksilöllisiä asioita, mutta esimerkiksi investointeihin liittyen usein ilmenee suunnittelemattomuutta eli yritys saattaa lähteä liikkeelle liian nopeasti ja tämä voi tuottaa itsessään lisää kompastuskiviä.

Tuomas Tissari: Itse olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten pitkät maksuajat ovat yleistyneet tänä päivänä varsinkin, jos yritys on tekemisissä isojen toimijoiden kanssa. Tämä saattaa tuottaa ennakoimattomia tilanteita yrityksen kassanhallinnan kannalta. Siksi myös minä suosittelen yrittäjälle jonkinlaista tulojen ja menojen kirjaamista. Tämä auttaa kokonaistilanteen hahmottamisessa.

Antti Savola: Jos kassan tilanne näyttää tiukalle, ammattimaisesti toimivan yrittäjän tunnistaa siitä, että hän ottaa näissä tilanteissa ennakoivasti yhteyttä pankkiin todeten, että puolen vuoden päästä voi olla tiukka kassatilanne. Pankille kannattaa lähtökohtaisesti kertoa tiukoistakin tilanteista hyvissä ajoin eikä sitten, kun lainan eräpäivä on jo erääntynyt.

Tuomas Tissari: Kyllä, aina kannattaa olla yhteydessä pankkiin, mutta etenkin silloin, jos jokin muuttuu yrityksen arjessa. Asioita on turha spekuloida, sillä ei voi tietää, mitä mieltä pankki on, jos ei ole ollut yhteydessä. Kuten sanottua, pankinkin etu on, kun asiakkaalla asiat sujuvat.

Yrittäjä – jaksa huolehtia omasta jaksamisestasi ja osaamisestasi

Molemmat asiantuntijat nostavat ”pelikaani-ilmiön” osalta esille yrittäjän jaksamisen.

Tuomas Tissari: Valitettavasti sitä näkee, että on lähdetty liikkeelle hyvällä idealla ja draivilla, mutta sitten vastaan on tullut se piste, ettei vaan jakseta enää ja tästä voi lähteä aiemmin hyvinkin menestyneen yrityksen ongelmavyyhti liikkeelle. Jos alkaa menettää yöuniaan yrityksen takia, kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä pankkiin tai yrittäjäverkoston muuhun tahoon, jotta pääsee purkamaan vyyhteä ajoissa. Uupumisen merkkejä ei pidä turhaan häpeillä, koska yrittäminen on kovaa työtä. Esimerkiksi edellä mainittuihin maksuaikoihin liittyen meillä on pankilla vaihtoehtoja tasapainottaa yrityksen kassatilannetta.

Antti Savola: Kyllä, omaa jaksamista kannattaa tarkkailla ja reagoida erilaisiin merkkeihin, kuten laskuttamatta jättämiseen, hyvissä ajoin. Nostaisin jaksamisen ohella myös omasta osaamisesta huolehtimisen. Nyt on paljon erilaisia kursseja ja koulutuksia tarjolla, jotka voivat auttaa kehittämään yrityksen toimintaa, mutta samalla ne auttavat verkostoitumaan ja ylläpitämään omaa motivaatiota.

Artikkeli on julkaistu alunperin Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien sivuilla.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä