Takaisin rahastolistaukseen

POP Suomi

Rahasto-osuuden arvo ja arvon kehitys %

Rahasto
Morningstar
Arvo pvä
Arvo
1 pvä
1 kk
12 kk
3 v
POP Suomi
25.01.2021
4.054
-0,12
8,91
18,84
11,00

1 vko  |  1 kk  |  3 kk  |  6 kk  |  1 vuosi  |  3 vuotta  |  5 vuotta
Aikajakso:
Alkamispäivä:
Päättymispäivä:


Vertailuindeksi:
Liukuva ka:
Tyyppi:

_description_FI0008808456_

POP Suomi

POP Suomi -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla.

Aloita säästäminen

Suomalaisena osakkeena pidetään arvopaperia, jonka liikkeeseenlaskijan kotipaikka on Suomessa tai joka on noteerattu Suomessa. Osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn sekä toimintaympäristön kehitykseen pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja edistääkseen tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Cap -indeksi, joka kuvaa Helsingin pörssin hintakehitystä ja osinkotuottoja (nk. tuottoindeksi) siten, että yksittäisen osakkeen korkein mahdollinen painoarvo on enintään 10 %. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin.

Salkunhoitaja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa. 

Rahaston nimiSijoitusrahasto POP Suomi
RahastotyyppiOsakerahasto
Perustettu02/2005, Suomi
Salkunhoitaja Olli Tuuri / Sp-Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi

NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR

OsuuslajitKasvuosuudet
Minimimerkintä20 euroa tai 20 euroa/kk
Hallinnointipalkkio p.a.1,80 %*
Merkintäpalkkio1 %
Lunastuspalkkio1 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti