Hyppää sisältöön
Tyttö ja värikkäät pallot, kuvituskuva.

Positiivinen luottotietorekisteri

Positiivisen luottotietorekisterin tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista  

Suomen hallituksen pitkäaikaisena tavoitteena on kotitalouksien ylivelkaantumisen torjuminen. Yhtenä ratkaisuna on päätetty perustaa uusi positiivinen luottotietorekisteri. Rekisteriin kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tavoitteena on tuottaa sekä yksityishenkilölle että luotonantajille kokonaisvaltaisempi kuva luotonhakijan taloudellisesta tilanteesta.  

Rekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, 1.4.2024, rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Toisessa vaiheessa, 1.12.2025, luotonantajat alkavat ilmoittaa muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä 1.4.2026 alkaen. 

Aiheesta usein kysyttyä

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö vastaa positiivisen luottotietorekisterin toteuttamisesta sekä rekisterin tulotiedoista, sillä ne tulevat suoraan tulorekisteristä. POP Pankilla on rahoituslaitoksena ja luotonantajana lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa tietoja uuteen rekisteriin. POP Pankki ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedot myöntämistään luotoista (esim. asunto- ja opintolainat, kulutusluotot) ja niihin kohdistuvista tietyistä muutoksista sekä maksutapahtumista.

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa luotonhakijan luottokelpoisuus. Luotonantaja pyytää tätä varten positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen.  

Tilanteet, joissa rekisteristä luovutetaan tietoja, on lueteltu laissa. Luotonantajat eivät voi siten vapaasti kysyä velallisen tietoja rekisteristä. Positiivinen luottotietorekisteri tarkistaa tietojen kysyjän tiedonsaantioikeuden ennen kuin se luovuttaa tietoja rekisteristä eteenpäin.   

Tietoja voidaan luovuttaa luottokelpoisuuden arvioimiseksi, jos tekeillä on uusi luottosopimus tai jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan. Lisäksi tietoja luovutetaan silloin, kun luotonsaaja hakee luoton ehtoihin sellaista muutosta, joka edellyttää luottokelpoisuuden arviointia, tai kun luotonantaja hyväksyy luoton vakuudeksi henkilötakauksen tai vierasvelkapantin, joka annetaan rekisteriin talletettavan luoton maksamisen vakuudeksi.  

Myös tietyillä viranomaisilla on tiedonsaantioikeus, muun muassa luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaa varten. 

Kyllä, jokainen voi tarkastella viranomaisen tarjoaman sähköisen asiointipalvelun kautta, mitä tietoja hänen luotoistaan on ilmoitettu ja mitä tarkoitusta varten tietoja on kysytty. Omien tietojen tarkistaminen on maksutonta.   


Positiivisessa luottotietorekisterissä voi myös asettaa vapaaehtoisen luottokiellon joko toistaiseksi voimassa olevana tai siten, että kielto on voimassa tietyn määräajan. Luottokiellon voi käydä poistamassa koska tahansa. Luottokiellon asettaminen ei estä saamasta luottoa, mutta se velvoittaa luotonantajia tekemään tarkemman arvioinnin ennen luoton myöntämistä.  

Jos luottoa koskevissa tiedoissasi on virheitä, ole yhteydessä luotonantajaasi. Voit olla yhteydessä myös viranomaisen asiakaspalveluun.

Huomaathan, että palvelu ei ole reaaliaikainen, joten pieniä viiveitä rekisterin tietojen päivittymisessä saattaa esiintyä.

Viranomainen on varoittanut rekisterin käyttöönottoon liittyvistä huijausviesteistä. Rekisterin käyttöönotto ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä eikä viranomainen lähetä rekisterin nimissä viestejä. Voit itse halutessasi käydä katsomassa mitä tietoja luotoistasi on ilmoitettu ja mitä tarkoitusta varten tietoja on kysytty 1.4.2024 alkaen suomi.fi-sivuston kautta.

Lisätietoja viranomaisen huijausvaroituksesta.

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä