Hyppää sisältöön

POP Pankki on mukana positiivisessa luottotietorekisterissä – mitä se tarkoittaa asiakkaillemme?

Suomen hallituksen pitkäaikaisena tavoitteena on kotitalouksien ylivelkaantumisen torjuminen. Yhtenä ratkaisuna on päätetty perustaa uusi positiivinen luottotietorekisteri. Rekisteriin kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tavoitteena on tuottaa sekä yksityishenkilölle että luotonantajille kokonaisvaltaisempi kuva luotonhakijan taloudellisesta tilanteesta.  

Rekisterin ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on 1.4.2024. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Luotonantajat voivat ilmoittaa tietoja helmikuun 2024 alusta ja hakea tietoja huhtikuun 2024 alusta alkaen.

Toisessa vaiheessa, 1.12.2025, luotonantajat alkavat ilmoittaa  muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä 1.4.2026 alkaen. 

Miksi ja mitä tietoja POP Pankki ilmoittaa uuteen rekisteriin? 

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö vastaa positiivisen luottotietorekisterin toteuttamisesta sekä rekisterin tulotiedoista, sillä ne tulevat suoraan tulorekisteristä. POP Pankilla on rahoituslaitoksena ja luotonantajana lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa tietoja uuteen rekisteriin.  

Luotonantajana POP Pankki ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedot myöntämistään luotoista (esim. asunto- ja opintolainat, kulutusluotot sekä yksityisille elinkeinonharjoittajille yritystoimintaa varten myönnetyt luotot) sekä luotoissa tapahtuneista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi lyhennykset ja luottosopimuksen muutokset. 

Mihin luotonantaja voi käyttää positiivista luottotietojärjestelmää? 

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa luotonhakijan luottokelpoisuus. Luotonantaja pyytää tätä varten positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen.  

Luotonantajat eivät voi vapaasti kysyä velallisen tietoja rekisteristä. Positiivinen luottotietorekisteri tarkistaa tietojen kysyjän tiedonsaantioikeuden ennen kuin se luovuttaa tietoja rekisteristä eteenpäin.   

Tilanteet, joissa rekisteristä luovutetaan tietoja, on lueteltu laissa. Tietoja voidaan luovuttaa luottokelpoisuuden arvioimiseksi, jos tekeillä on uusi luottosopimus tai jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan. Lisäksi tietoja luovutetaan silloin, kun luotonsaaja hakee luoton ehtoihin sellaista muutosta, joka edellyttää luottokelpoisuuden arviointia, tai kun luotonantaja hyväksyy luoton vakuudeksi henkilötakauksen tai vierasvelkapantin, joka annetaan rekisteriin talletettavan luoton maksamisen vakuudeksi.  

Tiedonsaantioikeus on luotonantajien lisäksi tietyillä viranomaisilla, jotka hyödyntävät tietoja muun muassa luottomarkkinoiden seurantaan ja valvontaan. 

 
Voiko yksityishenkilöt hakea omia tietojaan uudesta rekisteristä?  

Kyllä. Positiivisen luottotietorekisterin perustamisen ideana on ollut, että erityisesti yksityishenkilöllä on mahdollisuus saada kokonaiskuva omasta velkatilanteestaan. Yksityishenkilöille tulee oma viranomaisen tarjoama sähköinen asiointipalvelu. Tämän kautta jokainen voi tarkistaa, mitä tietoja hänen luotoistaan on ilmoitettu ja mitä tarkoitusta varten tietoja on kysytty. Omien tietojen tarkistaminen on maksutonta.   

Positiivisessa luottotietorekisterissä voi omien tietojen tarkistamisen lisäksi asettaa vapaaehtoisen luottokiellon joko toistaiseksi voimassa olevana tai siten, että kielto on voimassa tietyn määräajan. Luottokiellon voi käydä poistamassa koska tahansa.  

Luottokielto voi olla avuksi esimerkiksi oman talouden hallinnassa sekä identiteetin suojaamisessa. Luottokiellon asettaminen ei kuitenkaan estä saamasta luottoa, mutta se velvoittaa luotonantajia tekemään tarkemman arvioinnin ennen luoton myöntämistä.  

Yhteenveto positiivisesta luottotietorekisteristä:  

  • Rekisterin ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on 1.4.2024.  
  • Rekisterin tuottaa Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Tulotiedot tulevat tulorekisteristä, luottotiedot luotonantajilta.  
  • POP Pankki rahoituslaitoksena on velvoitettu toimittamaan myöntämiensä aktiivisten lainojen tiedot rekisteriin.  
  • Luotonantajat ja laissa määritellyt viranomaiset voivat hakea tietoja rekisteristä vain tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa.  
  • Yksityishenkilö voi tarkastella sähköisen asiointipalvelun kautta omia tietoja koska tahansa.

Positiivisen luottotietorekisterin sivut löydät täältä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä