Hyppää sisältöön

POP Asuntoluottopankki Oyj: POP Asuntoluottopankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

POP ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.2.2023 Klo 10.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

POP Asuntoluottopankki Oyj: POP Asuntoluottopankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

POP Pankki -ryhmään kuuluvan POP Asuntoluottopankki Oyj:n tilikauden tulos oli tappiollinen -1,4 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 268,3 miljoonaa euroa. POP Asuntoluottopankki Oyj:n tuloksen odotetaan kääntyvän voitolliseksi toisen katetun joukkolainan liikkeeseenlaskun jälkeen. POP Asuntoluottopankki Oyj:n vakavaraisuus oli 307,1 % raportointikauden lopussa.

Raportointikauden aikana POP Asuntoluottopankki Oyj perusti yhden miljardin euron suuruisen katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman. Syyskuussa 2022 POP Asuntoluottopankki Oyj laski liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen katetun joukkovelkakirjalainan.

POP Asuntoluottopankki Oyj sai 8.7.2022 voimaan tulleen kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista annetun lain mukaisen kiinnityspankkitoimiluvan 30.6.2022.

POP Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätöstiedote ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.poppankki.fi.

POP Asuntoluottopankki Oyj julkaisee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viikolla 10. 

POP Asuntoluottopankki Oyj
POP Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hulkko, POP Asuntoluottopankki Oyj, puh. 050 089 4008, timo.hulkko@poppankki.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

POP Asuntoluottopankki Oyj on POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja se kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään. POP Asuntoluottopankki vastaa POP Pankki -ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä