Hyppää sisältöön

POP Asuntoluottopankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

POP Pankki -ryhmään kuuluva POP Asuntoluottopankki Oyj aloitti kiinnitysluottopankkitoiminnan, kun se oli saanut Euroopan keskuspankin myöntämän kiinnityspankkitoimiluvan 25.5.2022 ja uuden Kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista annetun lain mukaisen toimiluvan 30.6.2022. POP Asuntoluottopankki vastaa yhdessä Bonum Pankki Oyj:n kanssa POP Pankkien yhteenliittymän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta. POP Asuntoluottopankin tehtävänä on laskea liikkeeseen vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja ja välittää saatu rahoitus eteenpäin yhteenliittymään kuuluville jäsenluottolaitoksille.

Katsauskauden aikana huhtikuussa 2023 POP Asuntoluottopankki laski liikkeeseen toisen 250 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan yhden miljardin euron suuruisen katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelmansa puitteissa. Ensimmäisen liikkeeseen laskun pankki teki syyskuussa 2022.

POP Asuntoluottopankin katsauskauden tulos oli tappiollinen -0,2 (-0,9) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 524,8 (katsauskauden alussa 268,3) miljoonaa euroa.

POP Asuntoluottopankki toimii väliluottomallilla. Sen seurauksena liikkeeseen laskettavien joukkovelkakirjalainojen vakuudeksi annettava kiinteistövakuudellinen luottokanta ei ole POP Asuntoluottopankin omassa taseessa vaan säilyy kunkin jäsenluottolaitoksen omassa taseessa.

POP Asuntoluottopankin perusliiketoiminnan odotetaan tuottavan positiivista tulosta toisen katetun joukkolainan liikkeeseenlaskun myötä. Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän vahvana.

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 Avautuu uuteen ikkunaan.

POP Asuntoluottopankki Oyj

Lisätietoja:

Timo Hulkko, toimitusjohtaja, POP Asuntoluottopankki Oyj, puh. 050 089 4008, timo.hulkko@poppankki.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi 

POP Asuntoluottopankki Oyj on POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja se kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään. POP Asuntoluottopankki vastaa POP Pankki -ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä