Hyppää sisältöön

POP Asuntoluottopankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023

POP Asuntoluottopankki Oyj, Pörssitiedote 15.2.2024 klo 10:00 tilinpäätöstiedote 

POP Asuntoluottopankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023

POP Pankki -ryhmään kuuluva POP Asuntoluottopankki Oyj vastaa yhdessä Bonum Pankki Oyj:n kanssa POP Pankkien yhteenliittymän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta. POP Asuntoluottopankki Oyj:n tehtävänä on laskea liikkeeseen vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja ja välittää saatu rahoitus eteenpäin yhteenliittymään kuuluville jäsenluottolaitoksille. 

Tilikauden aikana huhtikuussa 2023 POP Asuntoluottopankki Oyj laski liikkeeseen toisen 250 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan yhden miljardin euron suuruisen katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelmansa puitteissa. Ensimmäisen liikkeeseenlaskun pankki teki syyskuussa 2022. 

POP Asuntoluottopankki Oyj:n tilikauden tulos oli 0,1 (-1,4) miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 544,3 (268,3) miljoonaa euroa tilikauden päättyessä. POP Asuntoluottopankki Oyj:n vakavaraisuus 31.12.2023 oli 231,6 (307,1) prosenttia. 

POP Asuntoluottopankki Oyj toimii väliluottomallilla. Sen seurauksena liikkeeseen laskettavien joukkovelkakirjalainojen vakuudeksi annettava kiinteistövakuudellinen luottokanta ei ole POP Asuntoluottopankki Oyj:n omassa taseessa vaan säilyy kunkin jäsenluottolaitoksen omassa taseessa. 

POP Asuntoluottopankki Oyj:n vakavaraisuuden odotetaan säilyvän korkealla tasolla ja liikkeeseen laskettujen joukkolainojen vakuuksien laadun hyvänä. 

POP Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätöstiedote ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.poppankki.fi. 

POP Asuntoluottopankki Oyj julkaisee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viikolla 11.  

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Timo Hulkko, POP Asuntoluottopankki Oyj, puh. 050 089 4008, timo.hulkko@poppankki.fi 

 POP Asuntoluottopankki Oyj 
 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.poppankki.fi 

POP Asuntoluottopankki Oyj on POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja se kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään. POP Asuntoluottopankki vastaa POP Pankki -ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä