Hyppää sisältöön

POP Asuntoluottopankki Oyj:n ilmoitus hakemuksen jättämisestä arvopaperin ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle

POP Asuntoluottopankki Oyj, Pörssitiedote, 23.9.2022 klo 15.15, Muut Pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

POP Asuntoluottopankki Oyj on jättänyt hakemuksen alla mainitun arvopaperinsa (katettu joukkolaina) ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle (Nasdaq Helsinki).

Lainan nimi: POP Mortgage Bank Plc Covered Bonds 1/2022

ISIN-koodi: FI4000526876

Lainan nimellismäärä: 250.000.000 EUR

Lainakohtaiset ehdot on allekirjoitettu 15.9.2022 ja ne ovat saatavilla liikkeeseenlaskija kotisivuilla osoitteessa: https://www.poppankki.fi/sijoittajille/tietoa-sijoittajille/sijoittajasuhteet.

POP Asuntoluottopankki Oyj         

Lisätietoja:

Tony Tötterström, toimitusjohtajan sijainen, POP Asuntoluottopankki Oyj,
puh. 050 530 6623

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

POP Asuntoluottopankki Oyj on POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja se kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään. POP Asuntoluottopankki vastaa POP Pankki -ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. POP Asuntoluottopankki Oyj (”Yhtiö”), Nordea Bank Abp, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ja Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden rikkomuksista, jotka harkitsevat Yhtiön arvopapereihin sijoittamista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia näistä rajoituksista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole hyväksytty eikä hyväksytä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä tiedotetta ei siten jaeta eikä sitä saa välittää eteenpäin yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän tiedotteen viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit henkilöt”). Tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita voidaan ryhtyä ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

AINOASTAAN AMMATTIMAISILLE SIJOITTAJILLE – Tuotteen kehittäjän kohdemarkkina (MIFID II tuotevalvonta) on vain hyväksytyt vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat).

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä