Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2020

PÖRSSITIEDOTE 18.8.2020, klo 8:45.

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2020

POP Pankki -ryhmän alkuvuodesta hyväksytty uusi strategia ja uudistusohjelma ovat monipuolistaneet Bonum Pankki Oyj:n roolia POP Pankkien yhteenliittymän jäsenpankkien keskusluottolaitoksena ja palveluntarjoajana. Ryhmän toiminnan keskiössä on kannattavan liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittäminen sekä palvelujen laajamittainen digitalisointi.

Bonum Pankki Oyj perusti helmikuussa Vaasaan palvelukeskuksen, jonne keskitettiin uudistusohjelman mukaisesti yhteenliittymän jäsenpankkien asiakaspalvelutoimintoja. Muun muassa chat-palvelusta vastaavan palvelukeskuksen yhteydenottojen määrä on ylittänyt ennusteet. Digitaalisten palvelujen osalta olemassa olevien prosessien robotisointia on jatkettu. Bonum Pankki Oyj on lisäksi vahvasti mukana POP Pankki -ryhmän peruspankkijärjestelmän uudistamisessa.

Bonum Pankki Oyj laski kevään aikana liikkeeseen kaksi vaihtuvakorkoista, senior-ehtoista ja vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa. Lisäksi Bonum Pankki Oyj osallistui kesäkuussa Euroopan keskuspankin TLTRO III -rahoitusoperaatioon.

Puolivuotiskaudella 2020 Bonum Pankin oma ulkoinen liiketoiminta kasvoi voimakkaasti alkuvuoden aikana ja kasvunäkymät olivat myös loppuvuodelle hyvät. Näkymät muuttuivat kuitenkin nopeasti koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

S&P Global Ratings vahvisti toukokuussa Bonum Pankin pitkäaikaisen investointitason (investment grade) luottoluokituksen ’BBB’ ja lyhytaikaisen luottoluokituksen ’A-2’. Luottoluokitus säilyi ennallaan, mutta näkymät muuttuivat vakaista negatiiviseksi johtuen koronan aiheuttamasta yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta.

Bonum Pankki Oyj:n raportointikauden tuotot kasvoivat 48,5 prosenttia vertailukauteen nähden. Kauden tulos oli 561 tuhatta euroa, kun se vertailukaudella oli 264 tuhatta euroa tappiollinen. Taseen loppusumma oli 906 208 tuhatta euroa (588 631).

Bonum Pankin rooli yhteenliittymän pankkien palveluntarjoajana on vahvistumassa ja POP Pankkeja palvelevaa palvelukeskusta kehitetään aktiivisesti. Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi, joskin tuloksen muodostumiseen kohdistuu epävarmuuksia kasvavaan luotonantoon liittyvien arvonalentumisvarauksien ja luottotappioiden johdosta.

Avainluvut (1 000 euroa) 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Korkokate 3 715 1 510 4 196
Palkkiotuotot, netto 3 575 3 239 7 064
Tulos 561 -264 242
Taseen loppusumma 906 208 588 536 588 631

 
Vakavaraisuussuhde, (TC) % 24,7 33,7 29,7
Kulu-tuottosuhde, % 69,8 96,7 84,6
ROA, % 0,2 -0,1 0,0
ROE, % 3,4 -1,7 0,8
Omavaraisuusaste, % 3,6 5,4 5,5

Bonum Pankki Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pia Ali-Tolppa, Bonum Pankki Oyj, puh. 050 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lemettinen,  POP Pankkikeskus, puh. 040 5035 411, pekka.lemettinen@poppankki.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä