Hyppää sisältöön

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2022

Bonum Pankki Oyj
Pörssitiedote 12.8.2022 klo 9.15

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2022

POP Pankki -ryhmään kuuluvan Bonum Pankki Oyj:n raportointikauden tulos parani 1 498 (834) tuhanteen euroon. Taseen loppusumma oli 1,3 (1,0) miljardia euroa.

Bonum Pankki Oyj on katsauskauden aikana jatkanut rahoituksen välittämistä POP Pankkien liiketoiminnan kasvaviin tarpeisiin. Bonum Pankki laski huhtikuussa 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa liikkeelle 50 miljoonan euron kolmevuotisen joukkovelkakirjalainan sekä viisivuotisen 50 miljoonan euron suuruisen suunnatun joukkovelkakirjalainan. Bonum Pankki hankki rahoitusta myös laskemalla liikkeelle lyhytaikaisia sijoitustodistuksia 250 miljoonan euron sijoitustodistusohjelman puitteissa sekä ottamalla vastaan rahamarkkinatalletuksia.

Keskusluottolaitospalveluiden lisäksi Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä ja ylläpidosta. Korttiprosesseja, korttituotteita ja korttimaksamiseen liittyviä palveluita kehitetään ja tehostetaan jatkuvasti yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tähän liittyen vuoden 2022 aikana tuotiin jälleen uusia korttiliitännäisiä toiminnallisuuksia POP Pankin mobiilipankkisovellukseen mukaan lukien Google Pay -mobiilimaksamismahdollisuus jo aikaisemmin julkaistun Apple Payn rinnalle.

Ryhmän pankkien rahanpesun ehkäisemisen toiminnot toteutetaan keskitetysti Bonum Pankki Oyj:ssä. Keskitetyllä palvelulla ja ajanmukaisilla monitorointijärjestelmillä varmistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajanmukaisuus sekä tehostetaan varainsiirtojen valvontaa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan on lisäksi maksuliikenteeseen liittyvien pakotteiden implementointi edellyttänyt Bonum Pankilta välitöntä reagointia osana yhtenäistä finanssitoimialaa. Sodalla ei ole ollut muita merkittäviä suoria vaikutuksia Bonum Pankin toimintaan.

Bonum Pankki Oyj etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia täydentämään ryhmän tuotetarjontaa. Yhteistyökumppanien asiakkaille tarjottava antolainaus jatkoi kasvua alkuvuoden aikana. Vakuudettomien luottojen kanta siirrettiin loppuvuodesta 2021 uuteen järjestelmään ja samassa yhteydessä päivitettiin luottotappioksi kirjaamisen prosessia ja periaatteita. Luottotappioksi kirjattavien vakuudettomien saamisten määrä on muutoksen myötä ennakoidusti laskenut ja odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) määrä puolestaan kasvanut.

POP Pankki -ryhmään kuuluva POP Asuntoluottopankki Oyj sai toukokuussa toimiluvan kiinnitysluottopankkitoiminnalleen. Vakuudellisten joukkolainojen liikkeeseenlaskukyvykkyydellä tuetaan yhteenliittymän jäsenpankkien liiketoiminnan kasvua ja varmistetaan pitkäaikaisen tukkurahoituksen kilpailukykyinen hintataso. Bonum Pankin henkilöstöä on ollut aktiivisesti mukana hankkeen valmistelussa ja perustetun POP Asuntoluottopankki Oyj:n varsinaisessa toiminnassa.

S&P Global Rating vahvisti 4.2.2022 Bonum Pankki Oyj:n luottoluokituksen. Bonum Pankki Oyj:n pitkäaikainen investointitason (investment grade) luottoluokitus on ’BBB’ ja lyhytaikainen ’A-2’. Näkymät säilyivät vakaina.

 

Avainluvut (1 000 euroa)

30.6.2022

30.6.2021

31.12.2021

Korkokate

4 536

3 866

8 498

Palkkiotuotot, netto 

4 169

4 096

6 639

Tulos 

1 498

834

1 046

Taseen loppusumma 

1 277 005

1 024 680

1 037 914

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %

17,6

23,3

21,8

Kulu–tuottosuhde, %

74,1

70,5

75,4

ROA, %

0,3

0,2

0,1

ROE, %

8,4

4,6

3,0

Omavaraisuusaste, %

2,8

3,4

3,4

Linkki raporttiin

Bonum Pankki Oyj

Lisätietoja:

Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. 050 303 1476,
pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Jaakko Pulli, toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus sekä Bonum Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 420 0925, sähköposti: jaakko.pulli@poppankki.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi  

Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien yhteenliittymän keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä ja POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta. Lisäksi Bonum Pankki Oyj myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja ja vakuudellisia velkakirjalainoja sekä toimii yhteenliittymän keskitettyjen palvelujen tarjoajana.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä