Hyppää sisältöön

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2023

POP Pankki -ryhmään kuuluvan Bonum Pankki Oyj:n raportointikauden tulos parani 3 704 (1 498) tuhanteen euroon. Taseen loppusumma oli 1,8 (1,6) miljardia euroa.

Bonum Pankki Oyj on katsauskauden aikana jatkanut rahoituksen välittämistä POP Pankkien liiketoiminnan kasvaviin tarpeisiin. Bonum Pankki Oyj on myös tarjonnut POP Pankeille vaihtoehdon ylimääräisen likviditeetin sijoittamiselle Bonum Pankkiin, jota mahdollisuutta POP Pankit ovat hyödyntäneet aktiivisesti.

Bonum Pankki Oyj ei ole laskenut katsauskauden aikana liikkeelle uusia joukkovelkakirjalainoja. Rahoitusta on sen sijaan hankittu laskemalla liikkeelle lyhytaikaisia sijoitustodistuksia 250 miljoonan euron sijoitustodistusohjelman puitteissa sekä ottamalla vastaan rahamarkkinatalletuksia. POP Pankki -ryhmän kiinnitysluottopankki laski huhtikuussa liikkeelle 250 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. POP Asuntoluottopankin emissioiden toteuttamistarve määritellään Bonum Pankki Oyj:n treasuryssä.

Bonum Pankki Oyj etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia täydentämään ryhmän tuotetarjontaa. Bonum Pankki Oyj:n ryhmän ulkoinen liiketoiminta koostuu pääosin vakuudellisten velkakirjalainojen ja vakuudettomien kulutusluottojen myöntämisestä. Erityisesti vakuudettomien kulutusluottojen lainakanta on kehittynyt katsauskaudella myönteisesti.

S&P Global Rating vahvisti 7.10.2022 Bonum Pankki Oyj:n luottoluokituksen. Bonum Pankki Oyj:n pitkäaikainen investointitason (investment grade) luottoluokitus on ’BBB’ ja lyhytaikainen ’A-2’. Näkymät säilyivät vakaina.

Vuoden 2023 tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Tuloksen muodostumiseen kohdistuu epävarmuuksia kasvavaan luotonantoon liittyvien arvonalentumisvarauksien ja luottotappioiden vuoksi sekä yleisen markkinatilanteen johdosta.

Avainluvut (1 000 euroa)

30.6.2023

30.6.2022

31.12.2022

Korkokate

6 894

4 536

10 161

Palkkiotuotot, netto 

4 161

4 169

7 285

Tulos 

3 704

1 498

3 383

Taseen loppusumma 

1 771 620

1 277 005

1 574 594

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %

20,4

17,6

20,0

Kulu–tuottosuhde, %

60,1

74,1

74,2

ROA, %

0,4

0,3

0,3

ROE, %

15,2

8,4

8,3

Omavaraisuusaste, %

2,9

2,8

3,0

 

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2023

Lisätietoja:

Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien yhteenliittymän keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä ja POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta. Lisäksi Bonum Pankki Oyj myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja ja vakuudellisia velkakirjalainoja sekä toimii yhteenliittymän keskitettyjen palvelujen tarjoajana.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä