Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

Bonum Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2023 

Bonum Pankki Oyj, Pörssitiedote 15.2.2024 klo 10.00 tilinpäätöstiedote 

POP Pankki -ryhmään kuuluvan Bonum Pankki Oyj:n tilikauden tulos laski 2 406 (3 383) tuhanteen euroon. Taseen loppusumma oli 1,8 (1,6) miljardia euroa. 

Yhteenliittymän keskusluottolaitoksena Bonum Pankki järjestää pääomamarkkinoilta rahoitusta yhteenliittymän jäsenpankeille. Bonum Pankki laski heinäkuussa 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa liikkeelle viisivuotisen 50 miljoonan euron suunnatun joukkovelkakirjalainan. Bonum Pankki hankki vuoden aikana rahoitusta myös laskemalla liikkeelle lyhytaikaisia sijoitustodistuksia 250 miljoonan euron sijoitustodistusohjelman puitteissa sekä ottamalla vastaan rahamarkkinatalletuksia. Bonum Pankki jatkoi vuoden 2023 aikana koronvaihtosopimusten solmimista osana korkoriskin hallintaa. Bonum Pankki vastaa yhteenliittymän likviditeettipuskurin (LCR salkku) hallinnoinnista. LCR-salkun hallinnointiin liittyen Bonum Pankki teki vuonna 2023 merkittävän määrän sijoituksia LCR- ja keskuspankkivakuus-kelpoisiin sijoituksiin jäsenluottolaitosten puolesta. 

POP Pankki -ryhmän kiinnitysluottopankki POP Asuntoluottopankki jatkoi vakuudellisten joukkolainojen liikkeeseenlaskuja. Huhtikuussa 2023 POP Asuntoluottopankki laski liikkeelle 5-vuotisen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkolainan. POP Asuntoluottopankki toimii tiiviissä yhteistyössä Bonum Pankin treasuryn kanssa ja POP Asuntoluottopankin emissioiden toteuttamistarve määritellään Bonum Pankin treasuryssä yhteenliittymän rahoitustarpeiden perusteella. 

Keskusluottolaitospalveluiden lisäksi Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä ja ylläpidosta.  Korttiliiketoiminnan volyymit kehittyivät myönteisesti vuoden 2023 aikana. Digitaalisten korttiliitännäisten palveluiden merkitys jatkoi kasvamistaan, ja asiakkaat ovat ottaneet mobiilimaksamisen ominaisuuksia aktiivisesti käyttöön. 

Bonum Pankki Oyj:n Vaasassa sijaitseva Palvelukeskus toimii POP Pankki -ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottajana, kuten korttien keskitettynä asiakaspalveluna. Lisäksi POP Pankki -ryhmän pankkien rahanpesun ehkäisemisen toiminnot toteutetaan keskitetysti Bonum Pankissa.  Keskitetyllä palvelulla ja monitorointijärjestelmillä varmistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajanmukaisuus sekä tehostetaan varainsiirtojen valvontaa. 

Bonum Pankin ryhmän ulkoinen liiketoiminta koostuu pääosin vakuudellisten velkakirjalainojen ja vakuudettomien kulutusluottojen myöntämisestä. Vakuudettomien kulutusluottojen luottokanta on kasvanut hallitusti myös 2023 aikana. 

S&P Global Ratings vahvisti 5.10.2023 Bonum Pankki Oyj:n luottoluokituksen näkymät vakaista positiiviseksi. Bonum Pankin pitkäaikaisen investointitason luottoluokitus on tasolla ’BBB’ ja lyhytaikaisen luottoluokituksen tasolla ’A-2'. 

Tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Bonum Pankki Oyj julkaisee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2024 viikolla 11. 

Avainluvut (1000 euroa) 

31.12.2023 

31.12.2022 

Korkokate 

12 999 

10 161 

Palkkiotuotot, netto  

7 226 

7 285 

Tulos  

2 406 

3 383 

Taseen loppusumma  

1 837 618 

1 574 594 

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) % 

19,4 

20,0 

Kulu–tuottosuhde, % 

74,3 

74,2 

ROA, % 

0,14 

0,26 

ROE, % 

4,95 

8,25 

Omavaraisuusaste, % 

2,8 

3,0 

Bonum Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2023.

Lisätietoja: 

Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. 050 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi 

 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.poppankki.fi 

 

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankki -ryhmään ja vastaa POP Pankkien keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä, POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta sekä ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Lisäksi Bonum Pankki myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja sekä vakuudellisia velkakirjalainoja.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä