Hyppää sisältöön

POP Pankki Suomen Osuuspankki kehittää organisaatiotaan riskienhallinta keskiössä

POP Pankki -ryhmän suurin pankki, Suomen Osuuspankki syntyi kesäkuussa, kun Liedon ja Piikkiön Osuuspankit sulautuivat Suupohjan Osuuspankkiin. Tänä syksynä pankissa on käyty muutosneuvottelut, joiden keskeinen tavoite on ollut kolmen pankin toimenkuvien yhtenäistäminen sekä riski- ja luotto-organisaation kehittäminen. Muutoksilla ei ole suoraa vaikutusta pankin palveluihin asiakkaille.

Riskienhallintaa kehitetään

”Olemme käyneet koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, joiden jälkeinen toimeenpanovaihe on nyt meneillään. Iloksemme voimme todeta, että muutoksilla ei ole henkilöstön määrää vähentäviä vaikutuksia, eivätkä muutokset näy asiakasrajapinnassa”, toteaa POP Pankki Suomen Osuuspankin riskienhallintajohtaja Mikael Zilliacus.

”Muutosten keskeisin tavoite on ollut yhtenäistää kolmen sulautuneen pankin toimenkuvat yhdenmukaisiksi sekä eriyttää riskienhallinnan toimintoja organisaatiossa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan laajaa kokonaisuutta, johon kuuluvat esimerkiksi luottoriskit, operatiiviset riskit, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvät toimet sekä compliance, jolla tarkoitetaan sen varmistamista, että pankki toimii kaikissa tilanteissa lakeja ja säädöksiä noudattaen”, kertoo Zilliacus.

”Pankkimme koon kasvu, liiketoiminnan laajentuminen sekä sääntelyn lisääntyminen ovat olleet keskeisimmät syyt kehittää pankin organisaatiota. Nopeasti muuttuneesta taloustilanteesta huolimatta POP Pankki Suomen Osuuspankin riskipositio on hyvin hallinnassa. Tämä näkyy muun muassa suhteellisen matalana pysyneenä järjestämättömien saatavien määränä. Järjestämättömäksi saatavaksi luetaan luotto, jossa on yli 90 päivän maksuviive ja ne usein kertovat alkavista maksuongelmista”, toteaa Zilliacus.

Palvelutarpeet ohjaavat toimintojen keskittämistä

”POP Pankki Suomen Osuuspankin kolme viimeistä vuotta ovat olleet vahvaa kasvun aikaa ja kasvun uskotaan jatkuvan, mikäli yleisessä taloustilanteessa ei tapahdu lisää ikäviä yllätyksiä”, toteaa pankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki.

Riippumattoman EPSI Rating -toimialatutkimuksen mukaan sekä yritys- että henkilöasiakkaat arvostavat asiakkaan tarpeet huomioivaa palvelua. POP Pankki on näyttänyt esimerkkiä tiukentuneesta sääntely-ympäristöstä huolimatta ja tuoreen EPSI Rating -tutkimuksen mukaan sillä oli jälleen kerran Suomen tyytyväisimmät henkilö- ja yritysasiakkaat.

”Haluamme jatkossakin panostaa henkilökohtaiseen palveluun, haluaa asiakas sitten asioida kanssamme verkossa tai konttorissa. Pankkimme tarjoaa kassapalveluita kaikissa Suupohjan seutukunnan konttoreissa, sekä Piikkiössä ja Liedossa, eikä niiden tarjontaan ole tulossa supistuksia meneillään olevan organisaatiomuutoksen seurauksena. Meille on tärkeää olla jatkossakin luottamuksen arvoinen pankkikumppani ja tällä toimialalla hyvä riskienhallinta, vakavaraisuus ja kannattavuus, yhdistettynä henkilökohtaiseen palveluun ovat tärkeitä mittareita luotettavuuden arvioinnissa nyt ja tulevaisuudessa”, toteaa Kalliomäki.

Lisätietoja;
Timo Kalliomäki, toimitusjohtaja, POP Pankki Suomen Osuuspankki, puh. 040 523 5068
Mikael Zilliacus, riskienhallintajohtaja, POP Pankki Suomen Osuuspankki, puh. 040 5157675

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä