Hoppa till innehåll

DIAS dvs. digital bostadshandel är lätt – följ följande 5 steg 

Plattformen för bostadshandel DIAS, som har utvecklats i Finland, har varit i bruk i drygt ett år, och den blir allt populärare. Med hjälp av följande instruktioner kan du ägna dig åt digital bostadshandel var och när som helst. 

Steg 1: Förbered dig på digital bostadshandel 

Planera ett exakt köpeanbud som innehåller alla villkor för köpet tillsammans med din förmedlare. Börja med att kontrollera att du har en godkänd och gällande låneoffert som beaktar alla detaljer. Det räcker inte med lånelöfte när DIAS-handel påbörjas. Utan låneoffert är DIAS-handel inte möjlig. 

Det ska finnas aktiebrev på papper för köpeobjektet. Observera att finansieringen ska ske via banken, kontanthandel är inte möjlig i DIAS-systemet. Det kan finnas flera köpare och säljare, men lånet ska tas ut från en enda bank. Säljaren kontrollerar med sin bank att aktiebrevet kan överlåtas till köparen i samband med köpet. 

För digital bostadshandel behöver du nätförbindelse och nätbankskoder 


Kuvassa mies ja nainen sekä kaksi lasta tutkivat kannettavan tietokoneen näyttöä.
DIAS eli digitaalinen asuntokauppa onnistuu vaikka kotisohvalla.

Steg 2: DIAS-handeln kan påbörjas 

Efter att parterna avtalat om villkoren för köpet, startar förmedlaren den digitala handeln.  DIAS-handel kräver alltid en förmedlare. Alla förmedlare och banker är inte med i DIAS-systemet, men POP Bankerna är det. 

Transaktionen pågår i 4–5 dagar. Förmedlaren skickar via DIAS-systemet de nödvändiga avtalen, uppgifterna och bilagorna till banken. Ofta skickar förmedlare avtalsutkastet på förhand för kontroll till köparens och säljarens bank. 

Kontrollera att din förmedlare matar in alla nödvändiga bilagor i DIAS: bolagsordning, bokslut, budget, bostadens planritning, energiintyg och underhållsplan. 

Om du inte är säker på antalet bilagor, kan du kontakta din bank. Om det förekommer brister i materialet, dröjer köpet. 

Steg 3: Kontroll av avtal och underskrifter 

Som köpare får du lånehandlingarna till nätbanken för kontroll och underskrift. 

En kallelse att underteckna köpehandlingarna skickas per e-post till alla parter i transaktionen. Köparen och säljaren har 24 timmar på sig att underteckna köpebrevet med sina nätbankskoder. 

Steg 4: Uttag av lån och betalning av köpet  

Efter att du undertecknat lånehandlingarna och alla parter undertecknat köpebrevet kan lånet tas ut. Köpesumman överförs till säljarens bank. Säljarens bank informeras om att köpesumman är betald och skickar aktiebreven till din bank. 

Bankerna sköter anteckningarna om överlåtelsen av aktiebreven och överförandet av dem från den ena banken till den andra med fullmakt via DIAS-systemet.  

Steg 5: Betalning av skatter och provisioner 

Säljarens bank betalar förmedlingsprovisionen till förmedlaren och köparens bank överlåtelseskatten till skattemyndigheten. Förmedlaren sköter köparens överlåtelseskattedeklaration med fullmakt via DIAS.  

Köpet är nu klart. Lycka till i det nya hemmet! 

 

Expert: kundansvarig Jutta Ojaranta, POP Pankki Suupohja, Helsingfors 

Text: Sirkku Saariaho 

POP Koivunlehti 1/2021 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt