Hoppa till innehåll
Handfull av mynt

Finansiera din egen lycka

Det lönar sig alltid att spara. Det spelar ingen roll hurdana summor du kan sparar eller en hurdan egendom du har lyckats samla ihop. Det viktiga är känslan av kontroll och förmåga som sparandet ger.

Enligt psykologen Maarit Lassander, som skrivit en bok om ekonomiskt välbefinnande, har forskare konstaterat att bedömningen av den egna ekonomiska situationen är bättre hos en människa som sparar än hos en som tjänar lika mycket men som inte sparar. Chefen för POP Bankcentralens utvecklingsteam Nuutti Härmä berättar att sparande nu intresserar mer än tidigare.

Var hitta något att spara

Det gångna året har varit besvärligt för många på flera sätt, och också intresset att spara såväl för sämre som för bättre tider har klart ökat.

– Allmänt taget är det bra om man sparat en buffert så att den täcker dagliga utgifter för en månad eller två. En buffert är bra att ha fast man hör till arbetslöshetskassan och till exempel har låneskydd knutet till bolånet, summerar Härmä.

Du kan hitta mera att spara på genom att granska dina utgifter. Ett traditionellt häfte, en exceltabell eller en app som är utvecklad för ändamålet hjälper dig att få en uppfattning om var utgifterna kommer ifrån.

– Det lönar sig att använda en uppföljningsperiod på 90 dagar så att sporadiska effekter på inkomster och utgifter jämnar ut sig lite. Också genom att konkurrensutsätta tjänster, såsom försäkringar eller elavtal, kan du få mer att spara in på. Till exempel får POP Bankens kunder rabatt på produkter från POP Försäkring, nämner Härmä.

Tid är pengar

När man sparar är det bra att fundera på sina personliga förväntningar på avkastning och på hur länge man vill spara. En högre förväntad avkastning på investeringar innebär samtidigt också en högre risk. Enligt Härmä beror verktygslådan för sparandet mycket på hur lång tid man planerar spara.

– Till exempel passar månatligt sparande på konto och insättningar på viss tid för sparande på kort sikt. För sparande på medellång och lång sikt kan man fundera på att utnyttja placeringsfonder. Det lönar sig att särskilt fästa uppmärksamhet på att diversifiera placeringarna tidsmässigt, geografiskt och enligt tillgångsslag, konstaterar Härmä.

– När man ser på aktieplacering i ett perspektiv av till exempel 200 år kan man märka att också avsevärda fluktuationer hör till investerandet. En för hög risknivå redan i början kan visa sig vara för stressande medan en för låg risknivå och förväntad avkastning lätt tar motivationen av sparandet. Det kan kräva lite tid att hitta rätt nivå när man följer hur de egna investeringarna rör sig och hur de reagerar på olika situationer och man samtidigt känner sig för hur man förhåller sig till rörligheten.

Diversifiera och kontrollera

Härmä nämner Sparräknaren i POP Mobil som ett bra verktyg för att börja spara på egen hand. Med räknaren kan du testa hur mycket du borde spara för olika mål eller hur många år det kan räcka att nå olika mål med olika förväntad avkastning.

I synnerhet när man sparar på lång sikt är det bra att för riskhanteringens skull beakta hur till exempel den helhet som räntor, realtillgångar och fonder samt månadssparande utgör, och hurdan den geografiska diversifieringen av placeringarna är.

POP Bankens investeringsrådgivare ger individuella råd där varje kunds personliga livssituation och det nuvarande marknadsläget tas i beaktande. De hjälper med låg tröskel till i olika skeden av sparandet, om det så är frågan om att öppna ett BSP-konto, utöka en buffert eller förberedelser för pensionstiden.

– Också när man sparar är det bra att beakta olika livssituationer. Ibland kan det löna sig att ta paus i sparplanerna, medan det en annan gång kan vara möjligt att spara lite mera. Att fundera på saker tillsammans erbjuder fräscha insikter om den egna helhetssituationen, sammanfattar Härmä.

Alternativ för företag

Att förbereda sig inför framtiden och för finansiering av investeringar är en del av att kontrollera företagets ekonomi som helhet. Fråga din expert om POP Bankens flexibla alternativ för sparande och investering för företag.

Lästips: Maarit Lassander: Rahaviisaus – mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Ateena 2020.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt