Hoppa till innehåll

Hur undvika överraskande spelavgifter?

I dag spelar människor olika slags spel förutom på spelkonsoler och datorer dessutom på mobila enheter såsom smarttelefoner och pekdatorer. Ofta kan man ladda ner spel och spela gratis, men spelen kan ha avgiftsbelagda funktioner. Hur undvika överraskande speldebiteringar?

Alltså vad då för debiteringar? I allmänhet är det fråga om debiteringar som sker i ett spel och debiteras direkt på betalkortet. Speldebiteringar förekommer ofta i mobilspel som man kan ladda ner och spela gratis men där framgång i spelet kan påskyndas med spelinterna köp. Inköpens belopp varierar avsevärt från några tio cent till hela hundratals euro. Inköpen är i sig inte skumma om man gjort dem medvetet. Ibland kan de dock ske av misstag eller omedvetet, och ofta märker man debiteringarna först flera veckor senare. 

Hur undvika oönskade speldebiteringar? 

Kortinnehavaren ansvarar alltid för användningen av betalkort. Därför är det i synnerhet inom familjer mycket viktigt att veta vem som har åtkomst till enheter och ta reda på om betalkortsuppgifter sparats i enheter eller appbutiker. Om kortuppgifter har sparats i enheter till vilka även andra familjemedlemmar har åtkomst är det viktigt att gå igenom spelreglerna och komma överens om att inköp inte får göras i spel och appar utan kortinnehavarens tillstånd. I appbutikers inställningar är det absolut klokt att aktivera tilläggsbekräftelse vid inköp. 

Om till exempel en familjemedlem vill göra spelinterna inköp bör kortinnehavaren vara närvarande och själv göra dem. Kortuppgifter får inte överlåtas till någon annan, inte ens familjemedlemmar. Efter inköp är det bra att radera kortuppgifterna ur enheten. Även när du byter mobila enheter eller överlåter dem till andra ska du komma ihåg att radera alla personliga uppgifter ur enheten, inklusive betalkortsuppgifter. 

Det är också bra att aktivt granska korttransaktioner för att undvika otrevliga överraskningar. Du kan behändigt och snabbt granska korttransaktioner och ändra kortets inställningar via POP Mobil och nätbanken. 

Om du ändå märker att skadan är skedd och det finns oönskade speldebiteringar på kortet, ska du omedelbart spärra kortet genom att ringa spärrtjänsten. Om debiteringarna orsakats av en familjemedlem eller en känd person kan du rikta reklamationen direkt till faktureraren. Fakturerare är inte ersättningsskyldiga, men i vissa situationer kan de kreditera beloppen. Om det är fråga om en helt oklar debitering kan reklamationen riktas till banken som därefter utreder fallet enligt sin normala reklamationsprocess. 

Sammanfattningen av råden: 

  • Kom överens om regler för avgiftsbelagda spelfunktioner med familjemedlemmarna. 
  • Aktivera appbutikens inställning för tilläggsbekräftelse vid inköp. 
  • Kom ihåg att radera alla personliga uppgifter, inklusive betalkortsuppgifter, ur gamla enheter. 
  • Följ upp dina korttransaktioner aktivt. Gör detta till en rutin även med tanke på andra slags bedrägerier. 
  • Om du lägger märke till oönskade speldebiteringar ska du spärra kortet genast genom att ringa spärrtjänsten 020 333. 

Blogginläggets författare är kortexpert Niklas Vuorinen. 

Läs mer om kortsäkerhet 
Korttjänstens kontaktuppgifter 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt