Läs mer

Ränta på godis

Hos oss finländare är det medfött att spara för sämre tider. Lite som att köa också. Det finns redan bättre alternativ till båda.