Hoppa till innehåll

BSP-konto

Spara på BSP-konto till den första egna bostaden. Minst 10 procent av priset på den första bostaden ska sparas på BSP-konto. Vi lånar resten. Du kan öppna BSP-konto om du är 15–44 år. Du kan ändå lyfta BSP-lånet fast du redan hunnit fylla 40 år. Boka tid så får du höra mer!

Hur fungerar BSP-sparande?

BSP är ett system som baserar sig på lagen om bostadssparpremier med vars stöd staten hjälper unga personer att skaffa den första egna bostaden.

 • BSP-systemet är avsett för 15–44 år gamla köpare av första bostad.

 • Du kan ändå lyfta BSP-lånet fast du redan hunnit fylla 40 år.

 • Du kan också öppna BSP-konto tillsammans med din make. Endast den ena maken behöver uppfylla ålderskravet.

 • Insättningar av 15–17 år gamla personer ska vara intjänade genom eget arbete.

 • På BSP-kontot ska man spara med minst tre månaders intervall under åtta kvartal.

 • En engångsinsättning på kontot ska vara minst 150 euro och högst 4 500 euro.

 • När du sparat minst 10 % av bostadspriset kan du beviljas ett förmånligt BSP-lån. Räntan och tilläggsräntan på BSP-kontot räknas med i sparandelen.

Hur börja spara?

BSP-kontot och sparandet sker mycket enkelt: du ingår BSP-sparavtal med din lokala POP Bank och sparar minst 10 % av bostadspriset på BSP-kontot under minst två år.

Processen för att öppna BSP-konto och börja spara till en egen bostad börjar med att du kontaktar banken eller bokar tid.
Efter att BSP-kontot har öppnats ska du spara minst 150 och högst 4 500 euro varje kvartal på kontot. Antalet insättningar under spartiden ska vara minst åtta, men de behöver inte följa på varandra.

Det är alltså möjligt att BSP-spara trots att inkomsterna inte är så stora. Redan 50 euro räcker som summa att spara per månad.
När du uppfyllt spartiden och hittar din första bostad lånar vi dig resten av köpesumman för den.

BSP-avtalet skräddarsys för dig i fråga om antal insättningar, storlek och i sinom tid det lånebelopp som behövs. Tillsammans med din bankrådgivare kan du planera en preliminär tidtabell för när du önskar att du har sparat ihop den summa som behövs för att köpa bostad.

Tidtabellen är riktgivande och hjälper dig nå ditt mål och att komma närmare köpet av din första bostad. Vid behov kan du komma överens om ändringar i avtalet, till exempel om din ekonomiska situation förändras.

Varför är BSP-lån ett bra alternativ?

Vid behov kan du beviljas statens räntestöd för hela eller en del av BSP-lånet dvs. BSP-räntestödslånet i 10 år. Om räntan på BSP-lånet överstiger 3,8 % under räntestödstiden betalar staten 70 % av den överstigande räntan.

Du visste väl att:

 • På BSP-konto betalas tilläggsränta på 2-4 % när du köper en bostad
 • Bättre ränta än på normala bostadslån
 • Statens räntestöd skyddar mot en stigande räntenivå
 • Avgiftsfri statsborgen

Mer information

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt